8. etapa: Ťažkosti

37. Šalamúnova múdrosť

Hádaš sa niekedy so svojimi bratmi a sestrami alebo s kamarátmi? O čom sa hádate?

Keď sa nejaký dospelý pokúsi rozhodnúť váš spor, je ľahké vedieť, kto mal pravdu?

Čo to znamená, byť 'múdry'? Je to viac ako byť šikovný alebo veci vedieť - ale aké slová by si použil na opísanie niekoho, kto je múdry?

Potešilo by ťa, ak by o tebe niekto povedal, že si múdry?
Šalamúnova múdrosť
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Kráľov 3:9. "Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud?!"

Čo sa stalo doteraz...

Dávid bol kráľom 40 rokov a Boh povedal, že to bol "[muž] ... , ktorý vždy bude plniť moju vôľu" (Skutky 13:22). Dávid mal mnoho synov a niektorí z nich sa pokúsili stať sa ďalším kráľom - bojom. Boh sa však už rozhodol, kto bude tým najvhodnejším kráľom: Šalamún. Predtým, ako zomrel, odovzdal Dávid Šalamúnovi mnoho dobrých rád. Najdôležitejšou bolo kráčať po Božích cestách a dodržiavať jeho zákony.
Potom, čo sa stal kráľom, sa išiel Šalamún modliť k Bohu...

1 Kráľov 3:16-28

Teraz si spolu prečítajte 1. Kráľov 3:16-28.

Batšeba úklonom pozdravila kráľa. Kráľ sa spýtal: Čo si želáš? Odpovedala mu: Pane môj, prisahal si predsa svojej služobnici na svojho Boha Hospodina: Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom, on zasadne na môj trón. Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani nevieš. Obetoval množstvo dobytka, vykŕmených teliec a oviec. Pozval všetkých kráľovských synov, kňaza Ebjatára, veliteľa vojska Jóaba, no tvojho služobníka Šalamúna nepozval. K tebe sa upínajú oči celého Izraela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto zasadne ako nástupca na trón môjho pána a kráľa. V prípade, že by sa môj pán a kráľ odobral k svojim otcom, mňa a môjho syna Šalamúna budú pokladať za hriešnikov. Kým sa ešte zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan. Kráľovi oznámili: Je tu prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou po zem. Nátan sa potom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to povedal: Adónija sa stane mojím nástupcom a zasadne na môj trón? Dnes totiž odišiel dolu a obetoval množstvo dobytka, vykŕmených teliec a oviec. Pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska i kňaza Ebjatára; tí tam v jeho prítomnosti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adónija! Mňa však, tvojho služobníka, ani kňaza Cádoka, ani Jehójadovho syna Benáju, ani tvojho služobníka Šalamúna nepozval. Stalo sa tak azda z rozhodnutia môjho pána a kráľa? Svojich služobníkov si neupovedomil o tom, kto má ako nástupca môjho pána a kráľa zasadnúť na trón. Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a povedal: Zavolajte mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, zastala pred ním.

Čo sa stalo potom...

Šalamún počúvol posledné slová svojho otca a Boha, nespomenul si však vždy na ne, ani podľa nich vždy nekonal. Veľa z vecí, ktoré urobil, boli iba takmer tým, čo od neho Boh žiadal. To neskôr spôsobí problémy pre neho a Boží národ.
Boh si však Šalamúna nezvolil za kráľa preto, lebo bol dokonalý. Šalamún bol ako kráľ výborný a bol veľmi múdry. Biblia obsahuje knihu, plnú prísloví, v ktorej nájdeme mnoho múdrosti od Šalamúna (viď deviatu etapu).

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 54.

Vedel si, že?

Múdrosť Šalamún prosil Boha o dar múdrosti. Boha to potešilo a urobil z neho najmúdrejšieho aj najbohatšieho kráľa.

Kráľovna zo Sáby Prišla z Arábie, aby navštívila Šalamúna, pretože počula, že bol múdry.

Bohatstvo Šalamún mal 500 zlatých štítov. Sedel na zlatom tróne a používal zlaté poháre a taniere. Vlastnil obrovskú flotilu lodí, 1 400 vozov a 12 000 koní!

Mnoho žien Šalamún si zobral mnoho žien. Začal uctievať ich bohov a nakoniec sa odvrátil od Boha.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Šalamún prosil Boha, aby ho urobil múdrym. O čo budeš Boha prosiť dnes ty?

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Rupert spolu so svojou mamou Annou čítali tento biblický
príbeh:

Rupert má skoro 7 rokov. Stále je v pohybe!

Rupert sa spýtal: "Čo je to múdrosť?"

Anna povedala: "Múdrosť je ako zdravý ľudský rozum. Keď si múdry, vieš, čo je tá najlepšia vec, ktorú urobiť v rôznych situáciach."

Rupert sa čudoval: "Prečo rozťal (Šalamún) to dieťa na dve?"

Anna vysvetlila: "Šalamún to povedal ako trik, aby zistil, kto je skutočnou matkou, pretože tá by nechcela, aby bolo jej dieťa rozťaté vo dve. Šalamún vedel, že žena, ktorá povedala, že radšej dá dieťa druhej žene, než aby mu bolo ublížené, bola skutočnou matkou dieťaťa."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Každý deň robíme rozhodnutia, vidieť a robiť veci Božím spôsobom - alebo naším.
Spomeň si na nejakú každodennú situáciu, v ktorej sa musíš rozhodnúť
(napr.: 'Nové dieťa príde do triedy - ako sa k nemu správaš?' alebo 'Bol si
vybratý hrať vo futbalovom tíme, čas zápasu však znamená, že nemôžeš ísť
do kostola - čo urobíš?').
Priprav si dve krátke scénky o tejto situácii. Jednu, kde si zvolíš vidieť veci Božími očami a jednu, kde sa rozhodneš vidieť veci svojimi očami. Ukáž svoje dve scénky svojmu Sprievodcovi (môžeš ich zahrať alebo použiť bábky).

Keď takáto situácia nastane, čo naozaj urobíš? Rozprávaj sa so svojím Sprievodcom o robení správnych a múdrych rozhodnutí.