8. etapa: Ťažkosti

39. Eliáš a proroci

Eliáš a proroci

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Katelyn spolu so svojím otcom Scottom čítali príbeh 'Eliáš a proroci'.

Kately má plno otázok!

O tomto sa rozprávali:
Katelyn: “Aká hlboká bola tá jama?

Scott: “Hmmm… Nie som si istý. Biblia hovorí, že sa tam vošli tri galóny. Naša krabica od mlieka má jeden galón. Takže ak by si na seba postavila tri krabice od mlieka, tak hlboká asi bola.“
Katelyn: “Koľko tam bolo ľudí?"
Scott: “450 Baálových prorokov, Eliáš, celý Izrael a 400 prorokov. Veľa!“
Katelyn: “Aké veľké boli tie kusy dreva?“
Scott: “To nevieme.“
Katelyn: “Aký bol Eliáš starý, keď sa stal prorokom?“
Scott: “To nevieme.“
Katelyn: “Ako skoro alebo neskoro odpovedal Boh na Eliášovu modlitbu?“
Scott: “Biblia hovorí, že oheň zostúpil z neba okamžite, alebo hneď!“
Katelyn: “Aký veľký je vrch Karmel, kde bol oltár?“
Scott: “170 metrov vysoký a 21 kilometrov dlhý. Veľmi veľký!“
Katelyn: “Verili naozaj v Boha predtým, ako zostúpil z neba oheň?“
Scott: “Možno. V tom čase vieme, že Izraeliti Boha neposlúchali. Takže ich
Eliáš zavolal k oltáru a modlil sa, aby im Boh ukázal, že Hospodin je jediný pravý Boh, a že ho majú poslúchať. Potom, čo zošiel dolu oheň, ľudia určite uverili a zvolali: 'Hospodin je Boh'!“

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.