15. etapa: Prví kresťania

73. Štefan

"Ty si kresťan, však?" Ak sa ťa toto niekto spýta, čo povieš?

Je to iné, ak sa to spýta nepríjemným spôsobom? A čo keď sa opýta priateľsky?

Kedy je pre teba najťažšie, hovoriť o Ježišovi? Kedy je to najľahšie?
Štefan
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu zo Skutkov 7:56. A povedal: Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.

Čo sa stalo doteraz...

Jeruzalemská cirkev rýchlo rástla, ako každý deň stále viac ľudí uverilo v Ježiša. Všetko, čo mali, mali spoločné. Štefan bol jedným zo siedmych mužov, zvolených na pomoc pri rozdeľovaní jedla a strážení toho, aby sa s každým zaobchádzalo spravodlivo.

Skutky 6:8-15

Teraz si spolu prečítajte Skutky 6:8-15.
Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Tu povstali proti nemu niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: Tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž ako povedal, že Ježiš Nazaretský zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

Čo sa stalo potom...

Štefan odvážne rozprával židovským vodcom o svojej viere v Ježiša. Boli tak nahnevaní, že ho vzali von za mesto a kameňovali ho, aby ho zabili. Ako zomieral, Štefan prosil Boha, aby im odpustil za to, čo robia.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 96.

Vedel si, že?

Štefan Jeho zodpovednosťou bolo zabezpečiť, aby bolo o chudobných v cirkvi riadne postarané. Muž veľkej viery, ktorý kázal dobrú zvesť o Ježišovi - a bol za to zatknutý. Bol to prvý kresťan, ktorý zomrel sa svoju vieru.

Kameňovanie bol spôsob ako zabiť tých, ktorí boli usvedčení z niektorých zločinov tak, že na nich hádzali kamene, až kým nezomreli. Štefanova smrť bola protizákonná, keďže židovská rada nemala právomoc nikoho popraviť: preto musel byť Ježiš súdený na rímskom súde.

Šavol Bol to Žid, ktorý bol veľmi nábožný človek a jeden zo skupiny, zvanej Farizeji. Videl Štefana zomrieť. O Šavlovi budeš ešte vo Veľkej výprave počuť!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Spomeň si na nejakú ťažkú vec, ktorej teraz čelíš. Pros Boh, aby ti pomohol ju prekonať.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Štefan vedel, že Boh poslal Ježiša zachrániť všetkých od vecí, ktoré robili zlé.
Všetko to bolo súčasťou Božieho plánu, aby sme s ním mohli byť znovu priatelia. Všetkým nám môže byť odpustené za všetky zlé veci, ktoré sme urobili a môžeme s Bohom začať odznova.
Ak chceš vedieť viac o tom, ako byť Ježišovým priateľom, porozprávaj sa so svojím Sprievodcom.

Môžeš povedať túto modlitbu:
Ježiš, chcem byť tvojím priateľom.
Vďaka ti, že ma miluješ.
Vďaka ti, že si žil na tomto svete a zomrel za mňa na kríži.
Ľutujem všetky zlé veci, čo som urobil.
Prosím, odpusti mi a dovoľ mi byť tvojím priateľom.
Prosím nechaj Ducha Svätého pomáhať mi byť viac podobný tebe.