15. etapa: Prví kresťania

71. Deň Ducha Svätého

Deň Ducha Svätého

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Hannah spolu so svojou mamou Sarah čítali príbeh 'Deň Ducha Svätého':

Hannah má 8 a je rada s kamarátmi, pláva a hrá na flautu.

Hannah chcela vedieť: “Prečo ich ten oheň nespálil?”

Sarah odpovedala: “Pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo učeníci nezačali horieť, bolo to, že to bol zázrak a Boh zabezpečil, že boli všetci v bezpečí. Boh vládne nad všetkým, vrátane ohňa a ovláda to, čo zhorí. V tomto prípade bol oheň použitý na ukázanie toho, že sa dialo niečo špeciálne, a nie na to, aby niečo začalo horieť. V treťom verši sa tiež píše, že ľudia videli niečo, čo 'vyzeralo ako ohnivé jazyky' - možno to bolo ako oheň, no nič to v skutočnosti nezapálilo. Mohol to byť oheň ako ten, čo Mojžiš videl v Exodus 3 - krík horel, no nezhorel.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Toto sa stalo, keď si Caleb spolu so svojou mamou Lori čítali tento biblický príbeh:

Desaťročný Caleb sa rád hrá hry a robí taekwondo.

Caleb sa spýta: “Čo boli zač tie ohnivé jazyky? Bol to Duch Svätý?”

Lori odpovedala: “Biblia hovorí, že Duch Svätý naplnil každého a Biblia nám na veľa miestach hovorí o tom, ako Boh používa 'oheň' na vypálenie hriešnych vecí v našich životoch. Boh teda poslal každému ohnivé jazyky a tie vzali preč hriešne veci z ich sŕdc, aby mohli svoje ústa použiť na jasné hovorenie Božej zvesti.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.