15. etapa: Prví kresťania

72. Peter pomáha chorému mužovi

Máš zoznam vecí, ktoré by si chcel dostať na narodeniny alebo Vianoce?
Alebo si šetríš na kúpenie hračky alebo niečoho pre tvoje záľuby alebo počítačovú hru?

Spomenieš si na nejaký darček, ktorý si dostal? Keď si ho otvoril, povedal si: "Toto je presne to, čo som chcel!" alebo "Toto som vždy chcel!"

Čo ak by si ten dar otvoril a ten by bol oveľa oveľa lepší ako čokoľvek, čo si očakával? Čo by si povedal vtedy?
Peter pomáha chorému mužovi
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu zo Skutkov 4:10. Nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych! Vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš poslal svojho Ducha Svätého svojim nasledovníkom a oni boli ako vymenení! Peter povedal úžasnú reč o Ježišovi a tisíce ľudí počuli a uverili tomu, čo vravel. Ježišovi nasledovníci sa delili s tým, čo mali. Dávali svoje peniaze hocikomu, kto ich potreboval a každý deň sa stretávali v Chráme v Jeruzaleme, aby spolu chválili Boha.

Skutky 3:1-10

Teraz si spolu prečítajte Skutky 3:1-10.
Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás!
Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.

Čo sa stalo potom...

Dav sa zhŕkol, keď videli, čo sa stalo a Peter im hovoril o Ježišovi. Spolu s Jánom boli zavretí do väzenia za hovorenie o Ježišovej moci. Ľudia, ktorí ich zatkli, nevedeli, čo robiť ďalej. Nemohli poprieť, že ten muž bol uzdravený.
Tak nechali Petra s Jánom ísť - a varovali ich, aby už viac o Ježišovi nehovorili. Oni a všetci ostatní nasledovníci však rozprávali ešte odvážnejšie ako predtým!

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 96.

Vedel si, že?

Chrám Toto nebol chrám, ktorý dal postaviť Šalamún. Ten bol zničený, keď bol Boží národ vzatý do Babylonu (viď ôsmu etapu). Stavba tohto chrámu začala asi 50 rokov pred týmto príbehom.

Krásna brána Nový chrám bol postavený na obrovskej ploche, zasadenej do kopca. Krásna brána bola jedným z vchodov do vnútornej dvorany, kam smeli vstúpiť iba Židia.

Žobranie Muž v tomto príbehu nevedel nikdy chodiť. Nebol schopný pracovať alebo si zarobiť na živobytie a žiaden oficiálny spôsob pomoci chudobným neexistoval. Musel preto prosiť druhých o peniaze a do chrámu ho vzali počas jedného z najrušnejších časov dňa.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za to, že robí ľudí lepšími.
Pros ho, aby pomáhal a liečil každého, o kom vieš, že im nie je dobre.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Ryann spolu so svojou starou mamou Pat čítali tento biblický príbeh:

Ryann má sedem a je vášnivou čitateľkou. Má rada futbal a gymnastiku.

Ryann sa spýtala: “Ako sa to stalo? Teda, myslím, ako to fungovalo? Ako mohol chodiť, keď chodiť dovtedy nemohol?”

Pat odpovedala: “Keď bol Ježiš na zemi, mal moc robiť mnoho zázrakov.
Vieš, čo je to zázrak??”
Ryann skúsila: “Niečo, čo si nečakala, že sa môže stať? Zázrak je niečo, čo človek urobiť nedokáže.”
Pat súhlasila: “Správne, dobrá odpoveď. Ježiš teda robil veľa zázrakov. Chromému umožnil chodiť. Slepému umožnil vidieť a uzdravil mnoho chorých ľudí. Potom, čo Ježiš zomrel, poslal Ducha Svätého, aby bol s ľuďmi, čo v neho veria. A keď apoštoli, mužovia, ktorí boli Ježišovými pomocníkmi, prijali Ducha Svätého, dostali moc liečiť ľudí, rovnako ako to robil Ježiš. Keďže Peter bol jedným z Ježišových apoštolov, mal moc vyliečiť toho chromého muža.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Chromý muž bol uzdravený v mene Ježiš! Nikdy predtým chodiť nevedel, takže bolo zrazu mnoho vecí, ktoré mohol robiť, ktoré nikdy predtým robiť nedokázal. Dokážeš vymyslieť desať vecí, ktoré mohol robiť? Tu sú dve z ôsmeho verša, ktoré ti pomôžu začať tvoj zoznam:
1 Vyskočil
2 Začal kráčať
3
4
5
6
7
8
9
10
Vymyslíš ešte nejaké iné veci, ktoré mohol robiť? Čo by si robil na mieste tohto chromého muža? Ako si myslíš, že by si sa cítil? Koho oslavoval - a prečo?