15. etapa: Prví kresťania

75. Dobrá správa pre všetkých

Dostal si niekedy správu, ktorá ťa potešila? Možno narodeninovú pohľadnicu alebo telefonát?

Spomenieš si na biblický príbeh, v ktorom Boh dáva niekomu správu? (Ak si nevieš na nič spomenúť, pozri sa do Veľkej výpravy.)

Spomeň si na niektoré správy, ktoré ti Boh dal cez Bibliu alebo cez iného človeka alebo priamo tebe do mysle. Kedy si vedel alebo cítil Boha, že k tebe hovorí?
Dobrá správa pre všetkých
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 10:35. Ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.

Čo sa stalo doteraz...

Kornélius bol rímsky vojak, ktorý veril v Boha. Videl anjela, ktorý mu povedal, aby niekoho poslal po Petra. Kornélius okamžite poslal troch svojich mužov. V tom istom čase dal Boh Petrovi čudný sen - a potom mu povedal, aby šiel s mužmi, ktorí mali práve prísť do jeho domu.

Skutky 10:23-33

Teraz si spolu prečítajte Skutky 10:24-33.
Nasledujúci deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami: Vstaň! Aj ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, načo ste ma pozvali.
Kornélius povedal: Pred štyrmi dňami, práve v túto hodinu, čiže o deviatej, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal: Kornélius! Tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Joppy a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.

Čo sa stalo potom...

Peter povedal Kornéliovi a celej jeho rodine a služobníctvu o Ježišovi.
Uverili tomu, čo Peter povedal a zostúpil na nich Duch Svätý, rovnako ako to urobil v deň Letníc. Boli to prví nežidovskí ľudia, ktorí sa stali nasledovníkmi Ježiša.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 96.

Vedel si, že?

Kornélius bol stotník, dôstojník rímskej armády. Velil vojakom v Cézarei.

Návšteva Židia a ne-Židia sa nestretávali; okrem toho, Rimania zabrali krajinu silou a mnoho miestnych ich nenávidelo. Bol to pre Petra preto veľký krok, ísť do domu Kornélia. Keď sa Kornélius stal kresťanom, bol prvým ne-Židom alebo 'pohanom', ktorý tak urobil.

Nečisté Židia mali mnoho pravidiel o tom, čo mohli a nemohli jesť. Jedlo, ktoré jesť mohli, bolo 'čisté'; jedlo, ktoré povolené nebolo, bolo 'nečisté'. Boh dal Petrovi sen, kde všetko jedlo bolo 'čisté'. Keď stretol Kornélia, Peter si uvedomil, že ten sen bol o ľuďoch: "Boh nikoho neuprednostňuje" (Skutky 10:34) a rovnako Židia aj ne-Židia môžu byť kresťanmi.

 

Rozprávaj sa s Bohom

“Ježiš, vďaka ti, že všetci rozdielni ľudia môžu veriť. Pomôž mi mať vieru v teba."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Asi 1 900 rokov potom, čo Peter stretol Kornélia, muž, menom Martin Luther King Jr., predniesol 28. augusta v Amerike známu reč. Táto reč je známa ako 'Mám sen'. Hovoril o slobode a o tom, že všetci ľudia sú si rovní. Toto je časť z toho, čo v ten deň povedal:

Mám sen, že moje štyri malé deti budú jedného dňa žiť v krajine, kde nebudú súdené podľa farby svojej pleti, ale podľa obsahu svojej osobnosti.
Mám dnes sen!
Mám sen, že jedného dňa... malí čierni chlapci a čierne dievčatá sa budú môcť chytiť za ruky s malými bielymi chlapcami a bielymi dievčatami ako sestry a bratia.
Mám dnes sen!
Keď umožníme slobode znieť... urýchlime príchod toho dňa, kedy sa budú všetky Božie deti, čierni aj bieli, Židia aj pohania, protestanti aj katolíci, môcť chytiť za ruky a spievať... "Konečne slobodní! Konečne slobodní! Vďaka Bohu Všemohúcemu, konečne sme slobodní!"

Akú správu ukazoval Boh Petrovi v jeho sne? Akú správu hovoril Martin Luther King vo svojom sne o budúcnosti? Rozprávaj sa so svojím Sprievodcom o tom, čo môžeš robiť, aby sa tieto sny stali skutočnosťou v tvojom vlastnom dome, škole či susedstve.