15. etapa: Prví kresťania

74. Dobrá správa o Ježišovi

Ak by si mal svoj život opísať len pár slovami, čo by si povedal? Čo by si zahrnul a čo by si asi vynechal?

Ak by si mal opísať Ježišov život len pár slovami, čo by si povedal? Čo by si zahrnul a čo by si asi vynechal?

Ak by ti niekto podal Bibliu, vedel by si, kde hľadať niečo o Ježišovi?
Dobrá správa o Ježišovi
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 8:30b–31a. Choď a pripoj sa k tomu vozu! Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša.

Čo sa stalo doteraz...

Potom, čo Štefan zomrel, nastali pre nasledovníkov Ježiša v Jeruzaleme ďalšie problémy. Mnohí boli zavretí do väzenia a ďalší išli z miesta na miesto, hovoriac ľuďom o Bohu ako šli. Jedným z nich bol Filip, ktorý išiel do mesta, menom Samária.

Skutky 8:27-40

Teraz si spolu prečítajte Skutky 8:26-40.
Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema ohlasovali evanjelium v mnohých samárijských dedinách. Pánov anjel prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy, je pustá. Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, a veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu! Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním ukončený. Kto bude hovoriť o jeho potomstve? Veď jeho život na zemi je skončený. Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézarey.

Čo sa stalo potom...

Filip šiel svojou cestou, hovoriac ľuďom o Ježišovi, kamkoľvek prišiel. V tomto čase zaniesli už nasledovníci Ježiša Božiu zvesť ďaleko od začiatočného bodu v Jeruzaleme. A ďalšie dobrodružstvá ležali pred nimi...

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 96.

Vedel si, že?

Filip, rovnako ako Štefan, bol jedným z mužov, zvolený zaistiť, že chudobným v cirkvi sa pomáha. Bol ešte jeden Filip, ktorý bol jedným z Ježišových dvanástich blízkych priateľov.

Etiópčan Muž, ktorého Filip stretol, bol dôležitým úradníkom, vládnucim krajine Etiópia: bol pokladníkom kráľovnej.

Kniha Izaiáša Knihy Starého zákona boli napísané v hebrejčine a neskôr preložené do gréčtiny. Etiópčan čítal grécku verziu knihy Izaiáš. Filip ho počul čítať, pretože ľudia v tých časoch čítali nahlas. (Etiópčan čítal časť Izaiáša, ktorú si môžeš prečítať v desiatej etape!)

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Drahý Bože, ďakujem ti za ľudí, ktorí mi pomáhajú pochopiť veci o tebe, ľudí, ako........................"

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Všimol si si, ako sa Etiópčan dozvedel o Ježišovi? Prečítal si, čo napísal Izaiáš; potom mu to Filip vysvetlil.

Porozprávaj sa so svojím Sprievodcom o tom, ako si ty prvýkrát počul o Ježišovi. Možno máš v rodine ľudí, ktorí sú kresťania a preto si o ňom počul, keď si bol veľmi malý; alebo si sa o ňom možno dozvedel v škole alebo na prázdninách. Možno si si o ňom prečítal v knihe. Často o Ježišovi počujeme cez druhých ľudí, ktorí nám o ňom povedia. Takto k nám Boh často hovorí - cez iných ľudí.
A čo tvoj Sprievodca? Ako počul prvýkrát o Ježišovi on?

Pomohol si niekedy niekomu dozvedieť sa o Ježišovi? Boh chce aj cez teba hovoriť k ľuďom!

Často pomáhať cvičiť si hovorenie ľuďom o Ježišovi. Predstav si, že si Filip.
Čo by si tomu mužovi povedal o Ježišovi? Povedz svojmu Sprievodcovi niečo o Ježišovi. Môžu to byť veci, ktoré poznáš z Biblie, alebo spôsoby, akými ti pomohol v tvojom živote. Po pár minútach sa vymeňte a daj priestor Sprievodcovi.

Pamätaj, že všetci môžeme byť Boží poslovia a - ak máme príležitosť - môžeme druhým povedať o Ježišovi.