19. etapa: Nasledovanie Ježiša

94. Rob to, čomu veríš!

Čo by si si myslel o niekom, kto povie, že je tvoj najlepší kamarát, no nikdy sa s tebou nepodelí so sladkosťami, ani ťa nenechá zahrať sa s jeho hračkami?

Nestačí láskavé veci iba hovoriť. Čo ešte treba urobiť?

Povedal si niekedy niekomu: "Vyzeráš unavene."? Čo by si mohol urobiť?
Povedal si niekedy: "Vymeškal si veľa hodín, keď si chýbal v škole."? Čo by si mohol urobiť?
Spomenieš si na niečo, čo by si mohol dnes povedať a urobiť pre niekoho iného?
Rob to, čomu veríš!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Jakubovho 2:17. Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva.

Čo sa stalo doteraz...

Jakub má veľmi praktické posolstvo. V našej viere rastieme, keď sa veci stanú ťažkými. Naša viera sa musí ukazovať v tom, ako žijeme. Nemáme niektorých ľudí považovať za lepších od druhých. Máme druhých milovať rovnako, ako milujeme sami seba. Jakub nás nepovzbudzuje Bohu iba načúvať, ale ho aj poslúchať.

Jakubov 2:14-26

Teraz si spolu prečítajte Jakuba 2:14-26.
Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. Ale niekto povie: Ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Vari náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. Podobne aj neviestka Ráchab: Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov.

Čo sa stalo potom...

Jakub nás nepovzbudzuje Bohu iba načúvať, ale ho aj poslúchať. Pokračuje s tým, že takto žiť bude vyžadovať sebaovládanie; budeme si musieť dávať pozor na to, aby sme zostali blízko Bohu. Jakub končí povzbudením svojich čitateľov, aby boli trpezliví a neprestávali sa modliť - za seba aj druhých.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 120.

Vedel si, že?

Jakub Nie je úplne isté, kto 'Jakub' bol. Mohol to byť Ježišov brat, ktorý sa stal jedným z vodcov prvého kresťanského zboru v Jeruzaleme.

Komu? Tento list nie je napísaný jednému zboru, ale všetkým kresťanom po celom svete.

Pomôcky na písanie Listy v Novom zákone boli písané na papyrus, kožu alebo listiny, vyrobené zo zvieracej kože. Tie boli namotané na zvitok a mohli byť predlžované pridávaním ďalších písacích materiálov.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Pane, pomôž mi slúžiť ti celým svojím životom a byť ti verným priateľom, tak, ako ty si mne verným priateľom."

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Lexie spolu so svojou mamou Natalie čítali tento biblický príbeh:

Lexie má 10. Tancuje a miluje jazdu na koni.

Lexie povedala: "Znamená 17. verš to, že keď sú ľudia v núdzi a ty im nepomôžeš, iba im povieš pekné veci, aby sa cítili lepšie, vôbec im v skutočnosti nepomáhaš?"

Natalie odpovedala: “Keď ti Boh postaví do cesty ľudí, ktorí majú fyzické, emocionálne alebo duchovné potreby, Boh chce, aby sme si našli čas, potrebný na to, aby sme im pomohli, ako len vieme. Hovoriť pekné veci, aby sa cítili lepšie, je len začiatkom služby núdznym. Boh chce, aby sme premenili naše slová na skutky a robili veci, ktoré pomáhajú druhým, rovnako ako chce, aby sme premenili našu vieru na skutky tým, že budeme v našich životoch dennodenne prejavovať ovocie Ducha. Keď svoje slová podložíme našimi skutkami, dokazuje to, aké sú skutočné túžby našich sŕdc.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Koľko láskavých vecí dokážeš urobiť za týždeň? Nemusíš vyliezť na horu či zabehnúť maratón - aj malé, obyčajné, každodenné veci vedia ukázať tvoju láskavosť voči druhým. Doma by si si mohol upratať svoju izbu, vyčistiť škrečkovi klietku alebo si spraviť svoje úlohy bez požiadania; v škole by si mohol umyť štetce alebo pekne upratať stoličky. To, čo povieš, môže byť tiež láskavé - poďakuj tomu, kto uvaril tvoje jedlo; poďakuj vodičovi, keď vystúpiš z autobusu, povedz kamarátovi vtip na povzbudenie, keď sa cíti skleslo. Uvidíš, aký dobrý sa staneš vo všímaní láskavých vecí, ktoré môžeš urobiť alebo povedať - a v ich robení, v tichosti a bez predvádzania sa.

Čo tak skúsiť si stanoviť pre seba cieľ? Zvládol by si sedem vecí za týždeň (jeden za deň)? Ak sa ti to bude zdať ľahké, vydrž aj ďalší týždeň... a ďalší... a ďalší... dokiaľ nebudeš na to musieť ani myslieť, či si to počítať.