19. etapa: Nasledovanie Ježiša

91. Božia láska

Ako sa ti darí, pamätať si naozaj dôležité veci?

Hovoria ti niekedy ľudia tú istú vec viackrát len preto, aby si boli istí, že si to pochopil?

Čo si myslíš, že je tá 'najlepšia' vec pre nasledovníkov Boha?
Božia láska
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Korintským 13:7. [Láska] všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol založil zbor v Korinte na jednej z jeho misijných ciest. Potom, čo odišiel, zbor pokračoval v raste, mali však nejaké problémy a otázky. Pavol im preto napísal, aby im pomohol. Povedal im, že viac ako čokoľvek iné potrebujú poznať - a ukazovať - Božiu lásku.

1. Korinťanom 13:1-13

Teraz si spolu prečítajte 1. Korintským 13:1-13.
Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zuniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

Čo sa stalo potom...

Pavol mal veľa ďalších vecí, ktoré chcel Korintským kresťanom povedať o žití pre Boha. No učiť sa milovať je najlepšou cestou na spoznanie Boha a pochopenie jeho lásky pre nás.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 120.

Vedel si, že?

Korint bolo mesto v južnom Grécku. Bol to morský prístav.

Prvý list do Korintu? V našich Bibliách je tento list nazvaný '1. Korintským', nebol to však prvý list, ktorý Pavol zboru napísal. Prečítaj si kapitolu 5, verš 9, aby si zistil, že im Pavol už písal. A v kapitole 7, 1. verši, píše zbor Pavlovi. 1. Korintským je Pavlovou odpoveďou na ich list.

Od Pavla Toto je list, ktorý Pavol sám podpísal. Pozri sa na 16:21-24.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Prečítaj si verše 4-8a tak, že nahradíš slovo 'láska' svojím vlastným menom. Ako to znie? Páči sa ti, čo počuješ? Ako sa pri tom cítiš? Premeň svoje myšlienky na modlitbu, keď sa budeš teraz rozprávať s Bohom.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.