19. etapa: Nasledovanie Ježiša

92. Nový človek

Nový človek

Diskutuj

Nadine si spolu so svojím kamarátom Andreasom čítali tento biblický príbeh:


Nadine má 9 a žije v Nemecku.

Nadine nerozumela a spýtala sa: “Prečo všetci zomreli?”

Andreas odpovedal: “Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí žijú s Ježišom. Opäť opisuje, čo to znamená, keď začneš veriť v Boha. Hoci Boh stvoril človeka, nikto nemôže žiť v prítomnosti Boha. Pretože každý žije spôsobom, ktorý Boh nemôže prijať. Robíme veci, ktoré sú nesprávne. Biblia volá tieto veci 'vina' a 'hriech'. Keď Ježiš zomrel na kríži, neurobil to pre seba, ale pre celé ľudstvo. Bol potrestaný za všetky zlé veci, ktoré ľudia robia. Každý, kto tomu verí, tiež takmer zomrel na kríži, spolu s Ježišom. Taký človek hovorí: Smrť Ježiša sa odohrala pre mňa. Ježiš bol potrestaný za môj hriech. Môžem teraz žiť v Božej prítomnosti. Preto Pavol píše: Pretože Ježiš zomrel na kríži, my všetci sme zomreli na kríži. Teraz patríme Bohu.”