19. etapa: Nasledovanie Ježiša

93. Poď k Ježišovi

Staváš si rád modely z LEGO alebo iných stavebníc? Aký je ten najväčší model, ktorý si postavil? Aký najkomplikovanejší dizajn si použil?

Keď staváš model, ako zaručíš, že jednotlivé kúsky držia pohromade? Čo im zabráni pred rozpadnutím?

Videl si už múr, postavený z tehál alebo kameňa? Stavitelia položia jednu vrstvu tehál; potom sa uistia, že ďalšia vrstva tehál prekrýva spoje v prvej vrstve. Prečo si myslíš, že tak stavajú? Prečo nestačí nastavať tehly do rovného stĺpu?
Poď k Ježišovi
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Petrovho 2:10. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

Čo sa stalo doteraz...

Peter bol jedným z Ježišových prvých učeníkov. Bol to on, ktorý kráčal za Ježišom po vode - a bol to on, ktorý zaprel, že Ježiša pozná, keď ho zatkli. Po vzkriesení však Peter odvážne hovoril o Ježišovi druhým ľuďom. Bol jedným z vedúcich zboru v Jeruzaleme a jeho listy sú písané kresťanom, ktorí sa odtiaľ rozšírili. Tu im pripomína, čo pre nich Ježiš urobil. Hovorí, že musia byť pripravení sami trpieť za svoju viery. Povzbudzuje ich, aby neprestávali žiť pre Boha a milovať ho celým svojím srdcom.

1. Petrov 2:1-10

Teraz si spolu prečítajte 1. Petrov 2:1-10.
Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny; kto verí v neho, nebude zahanbený. Pre vás, veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli; ten sa stal kameňom uholným a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

Čo sa stalo potom...

Žiť ako kresťan môže byť náročné, keď to znamená, byť odlišným od druhých ľudí. Peter to vedel - a povzbudzuje Ježišových nasledovníkov, aby sa nevzdali. Druhí vidia dobré veci, ktoré robíme. Čo je najdôležitejšie, Boh vidí, čo robíme. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, s Ježišom sme v bezpečí.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 120.

Vedel si, že?

Peter bol jedným z Ježišových dvanástich priateľov a bol prvý, ktorý hovoril iným o Ježišovi. Viac sa dozvieš v 15. etape Veľkej výpravy.

1. Petrov V Novom zákone sú dva Petrove listy. Tento bol napísaný kresťanom, s ktorými bolo zaobchádzané nespravodlivo, pretože verili v Ježiša. Žili v krajine, ktorú dnes poznáme ako Turecko.

Základný kameň V budove je základný kameň prvým kameňom, ktorý je položený na miesto a všetky ostatné kamene sú mu prispôsobené, je preto veľmi dôležitý.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Pane Bože, pomôž mi lepšie ťa spoznať. Pomôž mi učiť sa ťa nasledovať dôslednejšie. A pomôž mi objaviť, aké dobré je mať ťa v mojom živote."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Cítiš sa niekedy o Bohu trochu neistý? Nie je to o tom, ako sa cítime, ale čo Boh hovorí, čo sa ráta.
Ježiš je tu vždy pre nás. Pozri sa do Matúša 28:20 a zisti, čo zasľúbil.
Byť kresťanom je len o tom, komu dôverujeme, nie o tom, akí sme dobrí. Prečítaj si, ako to Pavol vysvetľuje v Rimanom 10:9.
Všetci zažívame ťažkosti. Boh nesľubuje, že tieto ťažké časy zoberie preč. Sľubuje nám, že nám cez ne pomôže prejsť. Pozri sa na zvyšok 1. Petrovho a zisti, ako Peter povzbudzoval ľudí, ktorí trpeli a boli prenasledovaní.
Keď sa cítiš neistý v Bohu, alebo ti to všetko príde priťažké, hovor k nemu a dôveruj jeho sľubom.