4. etapa: Mojžiš

18. Niet úniku

Videl si niekedy na vlastné oči moc rozbíjajúcich sa vĺn alebo šľahajúcich plameňov ohňa a cítil sa pritom absolútne bezmocne?

Keď vieš, že je niečo veľmi, veľmi silné, čo povieš?

Čo ti tento týždeň pripomenulo Božiu moc? More? Oheň? Modlitba, ktorú Boh vyslyšal? Niečo iné?
Niet úniku
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Exodus 11:1a. Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt.

Čo sa stalo doteraz...

Mojžiš s Áronom opakovane žiadali egyptského Faraóna, aby nechal židovských otrokov ísť. Odpovedal 'nie.' Boh opakovane učinil veľké (a hrozné) veci. Rieky sa premenili na krv; žaby sa dostali všade - a potom umreli a zhnili! Prach sa premenil na nechutné štípajúce komáre; rozmnožili sa muchy; dobytok pomrel na choroby. Ľudia aj zvieratá boli pokrytí vredmi; nastalo najhoršie krupobitie, aké kedy zažili; kobylky zožrali všetku úrodu, ktorá ostala na poliach. Krajina sa ocitla na tri dni v tme. Ale Faraón povedal Mojžišovi: "Choď preč a ostaň tam!"

Exodus 11

Teraz si spolu prečítajte Exodus 11.
Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt.
Potom vás prepustí; ba nielen prepustí, ale priam vás vyženie. Povedz teda ľudu, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriadne vážili faraónovi služobníci i jeho ľud. Potom Mojžiš povedal: Hospodin hovorí: O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení od faraónovho prvorodeného syna, ktorý má zasadnúť na trón, až po prvorodeného syna otrokyne, ktorá je pri žarnove, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celom Egypte sa bude ozývať veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. Na nijakého Izraelitu ani len pes nezašteká — ani na človeka, ani na dobytča — aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Potom prídu ku mne všetci tvoji služobníci, poklonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so všetkým svojím ľudom, ktorý ťa nasleduje. Potom odídem. Potom Mojžiš odišiel od faraóna veľmi rozhnevaný. Hospodin povedal Mojžišovi: Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. Mojžiš a Áron všetky tie zázraky pred faraónom urobili, no Hospodin faraónovo srdce zatvrdil, takže Izraelitov zo svojej krajiny neprepustil.

Čo sa stalo potom...

Boh povedal Mojžišovi s Áronom, aby všetkých pripravili na odchod z Egypta.
Povedal im, aby si urobili špeciálnu večeru s pečeným mäsom, bylinkami a nekvaseným chlebom. Židia si mali označiť veraje svojich dverí krvou, aby bolo vidieť, kde bývajú, kvôli tomu, čo Mojžiš povedal Faraónovi, že sa stane -
prvorodení synovia, ľudí aj zvierat, zomrú!

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 30.

Vedel si, že?

Zázraky Boh dal Mojžišovi moc vykonať v Egypte tri zázraky. Jeho palica sa premenila na hada; jeho ruka vyschla a následne opäť ozdravela; voda z rieky sa premenila na krv. Mojžiš vykonal všetky tieto zázraky pred Faraónom, aby mu ukázal Božiu moc a presvedčil ho, aby Izraelcov oslobodil. Keď Faraón stále nesúhlasil, Boh mal druhý plán.

Rany Keď Faraón odmietol Izraelcov oslobodiť, Boh zoslal znamenia, alebo 'rany.' Mnohé z nich boli prírodné katastrofy, ktoré sa v Egypte stávajú, no Boh preukázal svoju moc tým, že určil, kedy a ako sa udejú. Boli to hrozné udalosti - avšak Faraón Božiu moc neuznal a otrokov neprepustil.

Desať Rieka Níl sa premenila na krv; žaby; komáre; muchy; mor dobytka; vredy; krúpy; kobylky; tma; smrť prvorodených synov. Pri poslednej rane Faraón súhlasil s prepustením otrokov. Pozri sa na obrázok v knihe Veľká výprava na stranách 27 a 28 - vieš nájsť všetkých desať rán?

 

Rozprávaj sa s Bohom

Trápi ťa niečo veľké, alebo máš niečo, čoho sa bojíš? Boh je silnejší než tento
problém. Rozprávaj sa s ním o tom.

Diskutuj

Toto sa odohralo, keď si Harry so svojou mamou Yelenou čítali spolu tento biblický príbeh:

Harry má 10 rokov a je z Anglicka.
Harry chcel vedieť: "Prečo Boh zasiahol aj zvieratá, nielen ľudí?"

Yelena navrhla: "Ja si myslím, že Boh vedel, že niektorí Egypťania nebudú mať prvorodené deti, takže zahrnul aj zvieratá, aby to bolo účinnejšie. Ale nemyslím si, že to Boha tešilo. Bol to jediný spôsob, ako prinútiť Egypťanov urobiť správnu vec a oslobodiť Izrael z otroctva."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

V tomto biblickom príbehu odmieta Faraón prepustiť Boží ľud na slobodu. Boh opakovane preukazuje svoju moc, ale Faraón odmieta zmeniť názor. Pre Boží ľud v zajatí to vyzerá, že nič nejde podľa plánu.

Máš niekedy dni, kedy máš pocit, že nič nejde podľa plánu? Tu je zopár nápadov, ktoré môžeš vtedy skúsiť:
• Pripomeň si, že to takto nebude navždy. Veci sa menia - treba iba počkať, kým sa zmenia.
• Využi ťažké časy na volanie k Bohu, až kým ťa nevypočuje. Je to obdobie, v ktorom sa môžeš naučiť Bohu viac dôverovať.
• Nájdi v Biblii Božie zasľúbenia. Nauč sa ich naspamäť. Povedz Bohu, že čakáš na naplnenie jeho sľubov.
• Rozprávaj sa o tom s tvojím Sprievodcom, alebo iným priateľom, ktorému dôveruješ. Ak takého nemáš, pros Boha a neprestávaj prosiť, dokiaľ ti niekoho neprivedie.
• Ďakuj Bohu za dobré veci. Zvykni si pozerať sa na to, čo Boh koná - to je vždy dobré!