4. etapa: Mojžiš

16. Narodenie Mojžiša

Poznáš niekoho, kto má malé dieťa? Alebo, bol si niekedy v obchode, ktorý predáva veci pre bábätká? Alebo máš možno mladšieho brata alebo sestru - aké to je, mať pri sebe bábo?

Akými rôznymi spôsobmi by si mimino ochránil?

Ak by si chcel dieťatko skryť, čo by si spravil? Aké rôzne problémy by si mohol mať?
Narodenie Mojžiša
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Exodus 2:10b. Dala mu meno Mojžiš a dodala: Veď som ho vytiahla z vody.

Čo sa stalo doteraz...

Odkedy Jozefova rodina prišla do Egypta, uplynulo už mnoho rokov. Teraz je pri moci nový Faraón, ktorý si z Božieho ľudu, Židov, spravil otrokov. Museli pre neho každý deň ťažko pracovať, od rána do večera. Aj keď boli ako otroci užitoční, Faraón sa bál, že môžu zabrať jeho krajinu. Ustanovil preto strašný nový zákon, ktorý hovoril, že všetci židovskí novonarodení chlapci musia byť zabití hodením do rieky!

Exodus 2:1-10

Teraz si spolu prečítajte Exodus 2:1-10.
Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho tri mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v tŕstí zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla, a keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: Toto je chlapec z hebrejských detí! Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? Faraónova dcéra jej odpovedala: Choď! Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením. Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: Veď som ho vytiahla z vody.

Čo sa stalo potom...

Mojžiš odišiel bývať do kráľovského paláca. Jedného dňa, už ako dospelý, videl, ako Egypťan bije jedného židovského otroka. Mojžiš sa vydal ho zastaviť - no Egypťana zabil. Mojžiš sa bál, že by ho zabili, ak by na to Faraón prišiel, preto utiekol.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 30.

Vedel si, že?

Papyrus Slovo 'papier' pochádza zo slova 'papyrus', čo je druh dlhej trávy. Mäkká, vnútorná časť tejto trávy môže byť vyklepaná a roztiahnutá na dlhé rovné kusy a použitá ako papier. Egypťania používali kusy papyru na písanie a kreslenie obrázkov. Z papyru sa taktiež dajú upliesť košíky. Mojžišova matka vyrobila z papyru košík, do ktorého ho vložila a následne ho položila na rieku Níl, medzi vysoké steblá na kraji rieky.

Miriam bola Mojžišova staršia sestra a videla svojho malého bračeka Mojžiša odplávať v košíku po rieke. Bola to Miriam, ktorá navrhla egyptskej princeznej, že chlapec potrebuje pestúnku, aby sa oňho starala - a zabezpečila, aby túto prácu dostala Mojžišova vlastná matka! O mnoho rokov neskôr, keď Izraelci bezpečne dosiahli vzdialený koniec Červeného mora, viedla Miriam ženy v speve a tanci.

Otroci Od presťahovania Jozefovej rodiny do časti Egyptu, zvanej Góšen (viď tretiu etapu Jozef), uplynulo asi 400 rokov. Nevlastnia už pôdu a nie sú už viac slobodní žiť, ako chcú; Egypťania si z nich spravili otrokov a nútia Izraelcov pre nich pracovať.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Povedz Bohu o bábätkách alebo malých deťoch, ktoré poznáš. Pros ho, aby ich ochraňoval.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si maličkého Mojžiša a vlož ho do košíka!
Budeš potrebovať: hrniec, drevenú lyžicu, 15ml lyžicu a veľkú misu
Ingrediencie:
60g margarínu/masla
2 lyžice medu/sirupu
4 kopcovité lyžice instantnej horúcej čokolády/kakaa
Rozmrvené raňajkové cereálie (približne 12 kopcovitých lyžíc)
Marcipán alebo polevu

Ak si na niečo alergický, ubezpeč sa, že používaš prísady, ktoré sú pre vás oboch bezpečné na jedenie.

1 Do hrnca daj margarín a med. Rozpusti na nízkom plameni.
2 Pridaj horúcu čokoládu. Dobre zamiešaj. Odstav hrniec z ohňa. (Rýchly spôsob: nahraď kroky 1 a 2 rozpustením čokolády v miske nad hrncom horúcej vody).
3 Daj do misky cereálie. Nalej na ne čokoládovú zmes a dobre zamiešaj, aby si obalil všetky cereálie.
4 Nechaj zmes vychladnúť. Vezmi si niekoľko lyžíc zmesi a zlep ich dokopy na vytvorenie košíka. Predstavuj si, že si Mojžišova matka, keď vyrábaš košík. Nechaj košík na chladnom
mieste, aby stuhol. Zmesi je dosť na vyrobenie štyroch košíkov.
5 Vytvaruj kus marcipánu alebo polevy do tvaru dieťaťa. Zabaľ dieťa ďalším rovným kúskom marcipánu alebo polevy a vlož ho do košíka.

Pamätáte si, prečo Mojžišova matka košík vyrobila? Kto sa o Mojžiša postaral a ochraňoval ho?