4. etapa: Mojžiš

20. Cez more!

Cez more!

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Becky spolu so svojím otcom Robinom čítali príbeh 'Cez more!

Becky má jedenásť rokov a miluje jazdu na koni.
Becky povedala: "Zdá sa, že Boh je vo veršoch 17 a 18 sebecký, keď povie, že zatvrdí Egypťanom srdcia a oslávi sa cez Faraóna a jeho armádu. Prečo to povedal?"

Robin odpovedal: "Myslím si, že toto je Božia odpoveď na Faraónovu výzvu, keď v piatej kapitole, druhom verši povedal: 'Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael?Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.' Boh celkom jasne ukazuje, že jeho neradno vyzývať, a že s jeho ľudom sa neradno zahrávať.
Boh dal Faraónovi veľa príležitostí na poslúchnutie, ale Exodus nám hovorí, že počas každej z prvých piatich rán si Faraón zatvrdil srdce pred Bohom a nechcel poslúchnuť. Boh už predtým sľúbil Mojžišovi, že Izraelcov zachráni 'tvrdými trestami' a to, čo sa stalo Faraónovi a jeho armáde, bolo vykonanie týchto trestov."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Toto sa odohralo, keď si Sylvia a jej učiteľka v besiedke spolu čítali tento biblický príbeh:

Sylvia má desať rokov a žije na Srí Lanke. Zbiera nálepky a pečiatky a má rada čítanie a maľovanie.

Sylvia sa spýtala: "Čo sa stalo, keď Mojžiš vystrel svoju ruku ponad more?"

Sylviina učiteľka odpovedala: "Boh chcel od Mojžiša, aby vystrel svoju ruku, ale Mojžiš nevedel prečo. Aj tak to však urobil a poslúchol. More sa začalo pomaly rozostupovať a začal sa tvoriť zástup ľudí, ktorí kráčali po suchom dne. Boh od nás nebude chcieť, ani nám nebude hovoriť, aby sme spravili niečo, čo je pre nás zlé. Bude s nami až úplne dokonca."

Sylvia povedala: "Myslím si, že my, rovnako ako Mojžiš, by sme mali vždy počúvať a poslúchnuť všetko, čo nám Boh hovorí. Boh nás miluje a stará sa o nás. Preto vždy povie len to, čo je pre nás najlepšie.“

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.