4. etapa: Mojžiš

19. Konečne voľní!

Spomínaš si na príbeh, ako dal Boh na oblohu prvú dúhu? (viď prvú etapu).
Čo tento symbol dúhy znamenal?

Keď budeš nabudúce vonku, poobzeraj sa, aké značky alebo symboly vidíš.
Nájdeš symboly, ktoré:
• ukazujú cestu?
• používajú obrázok bez slov?
• pomáhajú?
• varujú?
• chránia?

Aké znamenia ti napovedia, že sa blíži špeciálny deň? Ako vieš, že má niekto narodeniny, alebo že prichádzajú Vianoce, alebo že sú prázdniny?

Aký symbol by si použil na predanie správy Bohu? A akú správu by ukazoval?
Konečne voľní!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním dvoch biblických veršov z Exodus 12:26,27a. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im: Je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil.

Čo sa stalo doteraz...

Boh povedal, že všetci prvorodení synovia, ľudí aj zvierat, zomrú. Iba Mojžiš a Boží ľud, Židia, budú v bezpečí - pokiaľ urobia presne to, čo im Boh prikázal urobiť.

Exodus 12:21-28, 50-51

Teraz si spolu prečítajte Exodus 12:21-28,50,51.
Mojžiš zavolal všetkých starších Izraela a povedal im: Choďte, obstarajte si zviera zo stáda podľa svojich rodov a zarežte ho ako veľkonočného baránka.
Potom vezmite zväzok yzopu, namočte ho v krvi, ktorá bude v miske, potrite ňou obe veraje aj ich hornú časť. Nech nikto z vás až do rána nevychádza z dverí svojho domu. Hospodin bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď uvidí krv na oboch verajach a ich hornej časti, Hospodin prejde popri dverách a Zhubcovi nedovolí vojsť do vašich domov a zabíjať. Toto zachovávajte ako večné ustanovenie pre vás a pre vaše deti. Keď prídete do krajiny, ktorú vám podľa svojho sľubu dá Hospodin, zachovávajte tento obrad. Keď sa vás budú pýtať vaši synovia, čo znamená tento obrad, poviete im: Je to obeta Pesachu na počesť Hospodina, ktorý prešiel popri domoch Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a naše domy zachránil. Ľud padol na kolená a klaňal sa. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili.
Všetci Izraeliti urobili tak, ako to Hospodin prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak to urobili.
V ten istý deň vyviedol Hospodin zástupy Izraelitov z Egypta.

Čo sa stalo potom...

Po tomto boli Egypťania tak radi, že ich otroci odchádzali, že im na cestu dali zlato a šperky. Boh ich viedol do púšte, smerom k Červenému moru. Ľudia vedeli, kam ísť, pretože im Boh dal oblak, ktorý nasledovali cez deň a oheň, ktorý sledovali v noci.
Ešte však neunikli...

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 30.

Vedel si, že?

Pascha/Pesach Židia do dnešného dňa dodržujú večeru počas Paschy na pamiatku úplne prvej pesachovej večere, v noc pred odchodom z Egypta. Postojačky jedli pečeného baránka, jediac rýchlo, pripravení odísť. Taktiež jedli bylinky a nekvasený chlieb.

Krv Ľudia natreli krvou z baránka veraje svojich dverí ako znamenie, že sú Božím ľudom. Boh poslal svojho anjela, aby zabil všetkých prvorodených synov zvierat aj ľudí, ten však obišiel domy Izraelitov, keď uvidel krv.

Anjel Anjeli sú v Biblii poslami Boha, ktorí hovoria alebo konajú pre neho nejaký čin. Nie sú to zlaté a priateľské pekné stvorenia, ako v kreslených rozprávkach a na vianočných stromčekoch! Sú mocní a - v tomto prípade - prinášajú smrť ľuďom aj zvieratám.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pesachová večera bola spôsobom, ako si Boží ľudia môžu pripomínať, čo Boh pre nich urobil. Čo vykonal Boh pre teba, čo si chceš pripomínať a oslavovať?

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Nat so svojou mamou Kate spolu čítali tento biblický príbeh:

Nat je z Queenslandu v Austrálii.
Nat sa spýtal: "Čo je to 'Zhubca'? Je to ako robot so zbraňami?"

Kate odpovedala: "Nat, Biblia Zhubcu neopisuje, ale vieme, že to je Boh.
Vieme to z verša 29, kde sa píše: 'Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených...' Boh bol na Egypťanov príšerne nahnevaný, pretože im dali dostatok varovaní, aby jeho ľud pustili a oni aj tak opakovane odmietli.
Niekedy, predovšetkým v Starom zákone, Boh vyhubil ľudí, ktorí zotrvávali vo svojom hriechu a úplne odmietali urobiť správnu vec. Možno je to tak, že zotrvávať v hriechu je v skutočnosti oveľa horšie ako len byť zahubený?"

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu

Skús si to

Urob si nekvasený chlieb, podobný pesachovému chlebu.

Budeš potrebovať:
Jeden hrnček múky
½ hrnčeka vody
Soľ
Olivový olej
Plech na pečenie
Valček na cesto
Misu
Vidličku
Mriežku
Pec/rúru

Pred začatím si priprav všetko, čo budeš potrebovať. Uisti sa, že tvoje ruky aj pracovná plocha sú čisté. Ak si alergický na nejaké jedlo, uisti sa, že ingrediencie, ktoré používaš, môžete obaja aj so Sprievodcom bezpečne jesť.

1 Zohrej rúru na 220°C.
2 Daj múku do misky a pridaj štipku soli. Postupne pridávaj do múky vodu a
miešaj pritom rýchlo vidličkou. Keď vám vznikne cesto, vytvaruj ho do
guľatého tvaru.
3 Pomúč si dosku aj valček.
4 Pred vyvaľkaním cesta nech Sprievodca alebo iný dospelý vloží plech do rúry na zohriatie.
5 Rozdeľ cesto na štyri alebo šesť častí. Cesto stlač medzi rukami a polož na pomúčenú dosku.
6 Valčekom vyvaľkaj každý kus cesta na kruh s priemerom asi 12cm. Nechaj cesto pár minút 'oddýchnuť.' Potom znovu vyvaľkaj na kruh s priemerom asi
20cm. Popichaj cesto vydličkou.
7 Sprievodca alebo dospelý nech vyberie horúci plech z rúry. Polož kruhy cesta na plech.
8 Peč v horúcej rúre 2 minúty z každej strany, až kým nie je chlieb hnedý a
chrumkavý.
9 Presuň na mriežku na vychladnutie.
10 Na dochutenie zľahka pokvapkaj olivovým olejom.

Ak je to možné, upeč chlieb tak, aby bol hotový večer. Obleč sa tak, akoby si sa práve chystal ísť na dlhú cestu a zjedz svoj chlieb postojačky, tak ako to robil Boží ľud v noc prvej pesachovej večere.