4. etapa: Mojžiš

17. Boh hovorí k Mojžišovi

Manážer tvojho národného futbalového tímu ti práve zavolal, že ťa chce do tímu, nastupuješ budúci týždeň! Čo povieš?

Poznáš biblický príbeh, v ktorom Boh k niekomu prehovorí a povie, že ho chce použiť vo svojom tíme? Ku komu hovorí? Aká je odpoveď?

Prekvapí ťa, keď zistíš, že Boh chce teba do svojho tímu: teraz, budúci týždeň, vždy? Čo povieš?
Boh hovorí k Mojžišovi
Začni túto etapu prečítaním a nájdením biblického veršu z Exodus 3:10. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!

Čo sa stalo doteraz...

Boží ľud bol nútený pracovať ako otroci pre Egypťanov. Volali k Bohu o pomoc! A Boh ich vypočul.
Medzičasom utekal Mojžiš tak ďaleko od Egypta, ako len vedel. Našiel si prácu v inej krajine a pracoval ako pastier pre človeka, menom Jitro. Vzal si za ženu jednu z Jitrových dcér a mali spolu syna. Ale Mojžiš na Egypt a svoj ľud nezabudol.

Esodus 3:1-10

Teraz si spolu prečítajte Exodus 3:1-10.
Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horebu. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára.
Povedal si: Pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď Hospodin videl, že sa ide pozrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On odpovedal: Tu som. Boh povedal: Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo
miesto, na ktorom stojíš, je pôda svätá! Potom mu povedal: Ja som Boh tvojho otca — Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Hospodin mu povedal: Dobre som si všimol útrapy svojho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod
údermi poháňačov a viem o jeho bolestiach. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Perizzeji, Chivviji a Jebúseji. Kvílenie Izraelitov došlo ku mne a videl som aj ich utrpenie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!

Čo sa stalo potom...

Mojžiš si nebol istý, že dokáže byť vodcom Božieho ľudu alebo ich zachrániť z Egypta. Ale Boh si istý bol. Mojžiš sa vrátil do Egypta a po ceste stretol svojho brata Árona. Spolu išli k Faraónovi, kráľovi Egypta a požiadali ho, aby židovských otrokov oslobodil. Faraón povedal 'nie' a vytrvalo to opakoval. Boh preto povedal Mojžišovi, že urobí niečo veľké (a strašné), aby Faraón zmenil názor: voda v rieke sa zmení na krv!

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 30.

Vedel si, že?

Strach Mojžiš sa bál, pretože Boh je tak svätý. "Svätý" znamená byť čistý alebo oddelený. Boh je svätý - čistá dobrota. V Bohu nie je vôbec nič zlé.

Sandále Boh povedal Mojžišovi, aby si vyzul topánky, pretože zem, na ktorej stál, bola svätá. Neznamená to, že na samotnej zemi bolo niečo zvláštne, ale vtedy bola svätá, lebo tam bol Boh.

Božie meno Boží ľud v časoch Starého zákona používal hebrejský jazyk. Boh povedal, že jeho meno je "Jahve" alebo "Jehova", ale ľudia to považovali za príliš sväté, vôbec toto meno v úplnosti povedať alebo napísať. Znamenalo "Som, ktorý som" alebo "Budem, ktorý budem."

 

Rozprávaj sa s Bohom

Boh nechce od každého, aby bol veľkým vodcom alebo zachránil druhých z otroctva. Má však poslanie pre každého z nás. Každý máme svoju vlastnú úlohu: rozprávaj sa o tom teraz s Bohom.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si obraz alebo model horiaceho kra.
Budeš potrebovať: vetvičky a listy, červené, žlté a oranžové vreckovky, papier, voskovky, lepidlo, lepiacu pásku a veľký kus kartónu na pozadie, ak kreslíš obraz, alebo kýbel piesku, ak vyrábaš model.
1 Zozbieraj nejaké skutočné listy a vetvičky, alebo ich vystrihni z papiera.
2 Použi lepiacu pásku na nalepenie vetvičiek na spodok kartóna; alebo ich zapichni do kýbla s pieskom. Lepiacou páskou prilep listy k vetvičkám.
3 Natrhaj kusy vreckoviek a prilep ich lepidlom alebo páskou tak, aby trčali ako plamene, čo vychádzajú z kra. Teraz je tvoj horiaci ker v plameňoch - ale nezhorí!

Pamätáš si, čo povedal Boh Mojžišovi?