12. etapa: Čo rozprával Ježiš

60. Stratení a nájdení

Každý má rád dobrý príbeh! Aké príbehy bavia teba? V knihách? Vo filmoch?
Keď ti niekto iný rozpráva príbeh?

Aké sú tvoje obľúbené príbehy?

Aké príbehy v knihách alebo televíznych programoch ťa posledne najviac bavili? Čo si sa z týchto príbehov naučil o živote?
Stratení a nájdení
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Lukáša 15:7. Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš sa staral o ľudí, o ktorých sa druhí nezaujímali. Preto sa vedome stretával s chudobnými, s tými, ktorých druhí nemali radi kvôli práci, ktorú robili, a s ľuďmi so zákernými chorobami. Títo ľudia boli veľmi šťastní, že mali Ježiša za priateľa. No iní si nemysleli, že bolo správne, aby s nimi muž, ktorý hovorí o Bohu, trávil čas.

Lukáš 15:1-10

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 15:1-10.
Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizeji a zákonníci však reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo: Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
Alebo: Keď má nejaká žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou! Našla som stratenú drachmu. Hovorím vám: Taká radosť je aj medzi Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.

Čo sa stalo potom...

Ježiš povedal tretí príbeh o niečom, čo bolo stratené. Tentokrát to bol syn, ktorý odišiel z domu, no jeho otec sa nikdy nevzdal nádeje, že sa vráti.
Prečítaj si tento príbeh v Lukášovi 15:11-32.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 78.

Vedel si, že?

Byť stratený Iba jedna ovca a jedna minca boli stratené; a 99 oviec a deväť mincí nebolo stratených. Boh vždy chce obnoviť tých, ktorí odišli.

Čo je pre Ježiša dôležité? Ježiš bol známy ako priateľ 'vyberačov daní a hriešnikov'. Miloval byť s ľuďmi, o ktorých si 'dobrí' ľudia mysleli, že nestoja za ich starosť. Prečo? Pretože ich miluje Boh a chce, aby boli súčasťou jeho kráľovstva.

Farizejovia Títo mužovia boli veľmi nábožní Židia, ktorí boli odborníkmi na Boží zákon. Mysleli si, že vedia presne, ako Boh chce, aby sa ľudia správali. Mysleli si, že bolo strašné, že Ježiš, ktorý tvrdil, že pozná Boha, trávil čas s ľuďmi, ktorí boli tak 'zlí'.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ak chceme byť s Bohom a poprosili sme ho o odpustenie toho, že sme žili podľa seba, je priamo tu s nami, aj keď sa nám to niekedy nezdá. Predstav si, že si tá ovca alebo tá minca a Boh prichádza, aby ťa našiel.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Lewis spolu so svojou starou mamou Ann čítali tento biblický príbeh:

Lewis má 10. Rád chodí do kostola, keď je na návšteve v dome svojej starej mamy.

Lewis: “Prečo by sa žena trápila nad jednou stratenou mincou?”
Ann: “V tých časoch zrejme mala iba desať mincí. Neboli vtedy banky, takže neboli žiadne iné peniaze, ku ktorým by mala prístup. Mince mali oveľa väčšiu hodnotu ako dnes.”
Lewis: “Malo preto cenu ju hľadať. Jedna stratená ovca bola pre pastiera veľmi dôležitá.”
Ann: “Ešte niečo ohľadom príbehu?”
Lewis: “Neviem, čo to znamená 'kajať sa'.“
Ann: “Znamená to prosiť o odpustenie a myslieť to vážne, že už nechceš tú zlú vec spraviť znovu. Veci, ktoré robíme zle, sa volajú 'hriechy'.”
Lewis: “Je to príbeh o prosení o odpustenie. Ovca bola ako osoba, ktorá vykonala niečo zlé a potrebuje prosiť o odpustenie predtým, ako sa môže vrátiť k zvyšku. 99 oviec nepotrebovalo prosiť o odpustenie, pretože nič zlé neurobili.”
Ann: “Myslíš si, že ostatné ovce môžu niekedy spraviť niečo zlé?”
Lewis: “Keď tak urobia, budú ako tá stratená ovca a budú potrebovať prosiť o odpustenie a potom zas iné môžu konať hriechy. Takže neustále hrešíme a prosíme o odpustenie.“
Ann: “Boh sa raduje, keď prosíme o odpustenie. Boh je ako žena, ktorá našla svoju vzácnu mincu, a ako pastier, ktorý našiel ovcu. Sme stratení, keď robíme zlé veci, až kým ich nepriznáme a neprosíme o odpustenie - potom môžeme začať odznovu.”
Lewis: “Ten príbeh o ovci sa mi páči. Je pekné si predstaviť, že ťa Boh nájde.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Vymysli si vlastnú krátku scénku z jedného z týchto príbehov. Môžeš ten príbeh povedať z pohľadu jednej z oviec alebo mincí. Čo by si myslela stratená ovca? Čo by robila jedna z mincí, ktorá nebola stratená?
Alebo môžeš svoju scénku postaviť okolo hlavnej ľudskej postavy: pastiera alebo ženy. Biblický príbeh ti povie, čo robili - no čo hovoril a ako sa cítili?
Predstav si, aké bolo vtedy asi počasie, koľko bolo hodín a tak ďalej.
Čo tak skúsiť napísať scénku z pohľadu jedného z ľudí, ktorí počúvali.
Ježišovi priatelia, jeho 12 učeníci, tam boli; ale tiež aj vyberači daní, ľudia, čo nežili dobré životy, aj náboženskí a právni vodcovia tam boli. Každý z nich by príbeh 'počul' ináč. Ježiš vraví, že Boží anjeli sa tešia, keď sa jedna stratená osoba obráti k Bohu. Táto zvesť by bola dobrou zvesťou pre tých, ktorí boli 'hriešni', no nepotešila by náboženských vodcov, ktorí boli pyšní na to, že jediní nie sú stratení.

Keď svoju scénku napíšeš, rozhodni sa, čo s ňou. Môžeš si ju zahrať spolu s priateľmi alebo súrodencami pre svoju rodinu. Alebo si vyrob bábky (alebo použi hračky, čo už máš) a vyrob si bábkové divadlo (na stolík alebo stoličky zaves deku, skrč sa za ňu a drž nad sebou bábky počas hrania).