Sprievodca

12. etapa: Čo rozprával Ježiš

SPOLOČNÉ rady pre túto a všetky etapy

• Počas prechádzania Veľkou výpravou majte pri sebe vždy detský preklad Biblie. Aj keď sú v knihe Veľká výprava biblické verše napísané, vyhľadajte ich aj v Biblii. Toto naučí deti istote v narábaní s Bibliou a oboznámi ich s jej rozsahom a počtom strán.
• Orientovať sa v Biblii môže byť výzvou samo o sebe! Každé čítanie z Biblie je uvedené takýmto spôsobom: Genesis 2:15-22.
• Použite register alebo obsah Biblie na nájdenie knihy (alebo kníh) v Biblii, ktoré budete v tejto etape čítať. V tomto príklade je názov knihy 'Genesis'.
• Každá kniha Biblie má kapitoly. V tomto príklade je text v druhej kapitole.
• Každá kapitola je rozdelená na verše. V tomto príklade sú to verše 15-22. Vo väčšine Biblii sú čísla veršov tlačené veľmi malým písmom.
• Mnohé z etáp majú päť čítaní z tej istej časti Biblie. Zapamätajte si toto miesto pomocou záložky - nabudúce nájdete čítanie z Biblie jednoduchšie.
• Biblia obsahuje veľa 'kníh', zozbieraných dokopy a prezentovaných ako jedna. Skúste uhádnuť, aký typ 'knihy' práve objavujete: je to historická kniha alebo list? Čítate slová, hovorené prorokom, alebo napísané ako pieseň?
• Venujte čas pozeraniu a rozprávaniu sa o ilustráciách vo Veľkej výprave. Viac sa dozviete na internete v 'Ako funguje Veľká výprava?'
• Po dokončení tejto výpravy použite krátky hodnotiaci hárok. Viac sa dozviete na internete v 'Ako funguje Veľká výprava?'