12. etapa: Čo rozprával Ježiš

59. Dobrý Samaritán

Použil si už niekedy jednu z týchto výhovoriek?
• Som príliš zaneprázdnený
• Som príliš unavený
• Musím?
• Možno neskôr...
• Niekto iný to zvládne...

V roku 2006 sa námorník Mike Golding vzdal svojej šance na výhru
jachtárskych jednoručných pretekov okolo sveta, aby zachránil iného
súťažiaceho, Alexa Thomsona, ktorého loď sa potápala. Alex potom povedal:
"Som veľmi vďačný, že sa Mike po mňa vrátil." Myslíš si, že Mike konal
správne, alebo mal pokračovať a vyhrať pretek? Prečo?

Niektorí ľudia sa snažia urobiť aspoň jeden dobrý skutok pre niekoho druhého
každý deň. Zvládol by si to?
Dobrý Samaritán
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Lukáša 10:27. On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš bol dobre známy ako učiteľ, ktorý hovoril o Bohu. Mnohí ľudia verili
tomu, čo hovoril a nasledovali ho; iní neboli z jeho slov nadšení. Niekedy sa
ho snažili nachytať alebo sa ho pýtali nemožné otázky. To sa stalo aj v tomto
biblickom príbehu.

Lukáš 10:25-37

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 10:25-37.
Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby
som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v
zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z
celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle,
a svojho blížneho ako seba samého! Správne si odpovedal, povedal mu
Ježiš. Toto rob a budeš žiť! Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša:
A kto je môj blížny? Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z
Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali,
nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce
videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho,
obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo
mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich.
Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho.
Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa
oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa
teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On
povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob
podobne!

Čo sa stalo potom...

Biblia nám nehovorí, čo spravil ten muž potom, ako mu Ježiš povedal svoj
príbeh. Čo si myslíš ty?

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 78.

Vedel si, že?

Samaritáni Židia a ľudia zo Samárie žili blízko vedľa seba, no po stovky rokov boli nepriateľmi. Nikto z tých, ktorí počuli Ježišov príbeh, by nečakali, že Samaritán bude ten dobrý človek, ktorý pomôže zranenému: takýto záver by ich naozaj šokoval!

Kráčať Božou cestou V tomto príbehu je každý pocestný príkladom toho, čo robiť alebo nerobiť. Ježiš povedal, aby sme robili rovnako ako pocestný Samaritán. V Božom kráľovstve sa ľudia starajú o druhých a vzdávajú sa vlastných plánov pre tých, ktorí ich potrebujú

Večný život Toto je Boží život, ktorý môžu zdieľať aj ľudia. Cestou k večnému životu je veriť alebo dôverovať Ježišovi. Preskúmaj ďalšie biblické verše o večnom živote v Jánovi 3:16; 10:28; 14:1-4 a 14:6.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti ukázal, komu chce, aby si dnes pomohol.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch
a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú
dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné
vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste
istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a
biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou,
ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom
nepravedpodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi
zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac
ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď
spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť,
ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava
funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na
Veľkú výpravu.


Skús si to

Ak by ti Ježiš hovoril tento príbeh dnes, ako si myslíš, že by ho povedal? Kto
by bol ten zbitý muž? Kto by boli tí mužovia, ktorí nezastali? Kto by bol ten
láskavý pocestný: ten najmenej pravdepodobný človek, ktorý by prišiel
pomôcť?

Vymysli si svoju verziu príbehu a potom nakresli sled obrázkov alebo odfoť
fotky, z ktorých zostavíš obrázkový/fotografický príbeh. Zavol svojich
kamarátov, nech ti pomôžu s hraním alebo s produkciou.

Ak ti chýbajú nápady, ako začať, predstav si dva súperiace športové tímy.
Fanúšika zbijú a nechajú na kraji cesty. Dvaja ľudia, ktorí by mohli pomôcť,
prejdú okolo, ale nepomôžu. Potom sa zjaví fanúšik druhého tímu a pomôže.