12. etapa: Čo rozprával Ježiš

56. Čo máme robiť

V rozprávkach dostávajú postavy často tri želania. Aké veci si želajú?

Robia ich tieto želania šťastnými? Prečo áno, prečo nie? Čo si myslíš, že si väčšina ľudí myslí, že ich spraví šťastnými?

Čo si myslíš, že spraví šťastným teba? Prídeš na tri veci?
Čo máme robiť
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Matúša 5:16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš začal hovoriť ľuďom o Bohu a liečiť ľudí, ktorí boli chorí. Čoskoro ho začali nasledovať veľké zástupy, ďaleko viac ľudí ako sa zmestilo do budovy.
Ježiš preto vyhľadával veľké otvorené priestory, kde ho mohol každý vidieť a počuť. Tam im potom hovoril dobrú zvesť o bytí v Božom kráľovstve.

Matúš 5:3-16

Teraz si spolu prečítajte Matúša 5:3-16.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

Čo sa stalo potom...

Ježiš učil mnoho ďalších vecí o Božom kráľovstve a o tom, ako žiť na Božej ceste. Viac sa o tom dočítaš v Matúšovi 5:17-48.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 78.

Vedel si, že?

Učenie Ježiš mal okolo 30 rokov, keď začal ľudí učiť o Bohu. Bol známy ako 'rabín' alebo náboženský učiteľ. Keď sa posadil, bolo to znamenie, že ide vyučovať dôležité veci.

Blahoslavený alebo požehnaný Slovo 'požehnať' znamená 'spraviť šťastným' a 'požehnaný/blahoslavený' znamená 'byť šťastný'.

Božie kráľovstvo Ježišovým hlavným posolstvom bolo, že prišlo Božie kráľovstvo. Nemyslel tým, že sa zjavila nová krajina, ale že prišiel ukázať ľuďom, ako žiť podľa Boha. Mali o Bohu uvažovať ako o svojom Kráľovi. Boh je na strane tých, ktorí sú chudobní, zanedbaní, nešťastní, núdzni, majú menej príležitostí ako druhí, a tých, ktorí trpia. Božie kráľovstvo stojí na týchto ľuďoch. Je to veľmi odlišný druh kráľovstva od väčšiny, ktoré sú založené na moci a peniazoch!

Lampa Lampy sa používali na svietenie v domoch bez elektriny a s malými oknami. Boli vyrobené zo stvrdnutej hliny a naplnené olivovým olejom. Knôt bol vyrobený z rastliny, zvanej ľan, alebo kúsku handry; ten išiel do otvoru lampy, takže jeden koniec bol namočený v oleji. Druhý koniec sa zapálil. Tieto lampy dymili a nesvietili silno, takže bolo veľmi dôležité, aby boli umiestnené tam, kde svetlo osvetlí celú izbu.

Soľ bola ľahko dostupná z brehov Mŕtveho mora, ktoré je známe pre vysoký obsah soli vo svojej vode. Používala sa ako prevencia pred hnitím jedla (napr. čerstvé ryby boli pokryté hrubou vrstvou soli, aby nezhnili) a na dochucovanie jedla.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Použi svoju 'krabičku požehnaní' a raduj sa zo všetkého, čo pre teba Boh robí.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Rachel spolu so svojím otcom Robinom čítali tento biblický príbeh:

Osemročná Rachel má rada jazdu na koni a má doma rybičky.

Rachel chcela vedieť: "Prečo Ježiš povedal svojim učenníkom, aby boli ako soľ? Ako môže byť soľ neslaná?"

Robin vysvetlil: “Soľ bola v tých časoch veľmi dôležitá. Bol to jediný spôsob, ktorý ľudia mali, na uchovanie jedla pred pokazením - nemali chladničky ani iný spôsob na udržanie jedla v chlade. Čerstvé mäso vydrží celkom dlho, keď je pokryté soľou, pretože to zastavuje baktérie a hmyz, ktoré spôsobujú kazenie jedla a smrad. Čistá soľ bola náročná na získanie a bola tak dôležitá, že ju rímsky vojaci dostávali ako časť svojej výplaty. Čistá soľ svoju slanosť nestratí, no soľ, ktorú väčšina ľudí používala, bola vzatá zo zeme a bola zmiešaná s inými vecami - trochu ako posypová soľ, ktorú dávame na cesty, keď sneží. Ak nebola v suchu, soľ sa rozpustila z tejto zmesi preč a čo zvýšilo, bolo nepoužiteľné; nepoužiteľné ako soľ a nepoužiteľné na pestovanie rastlín, takže bola vyhodená von na cesty a chodníky.
Čo sa Ježiš snaží povedať je, že chce, aby boli jeho učeníci ako soľ: aby zabránili kazeniu sveta a udržiavali ho zdravý, rovnako ako soľ zabraňuje kazeniu mäsa a udržiava ho dobré na jedenie. V jedle alebo vode cítime už veľmi malé množstvo soli, takže aj malé veci, ktoré robíme pre Boha, vedia spôsobiť zmenu.
Ak Ježišovi nasledovníci stratia svoju 'slanosť' (tak, ako nečistá soľ, nechaná na vlhkom mieste), nežijú svoj život tak, ako to Boh chce a nemajú na druhých ľudí dobrý vplyv. Stávajú sa rovnakými ako ľudia, ktorí Boha nepoznajú; a ak medzi nimi nie je rozdiel, ako môžu druhým ukazovať a hovoriť o Bohu? Nesprávajú sa naozaj ako jeho učeníci a Boh ich už viac nemôže použiť.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Skús si tieto pokusy, aby si zistil, čo mal Ježiš na mysli, keď rozprával o tom, aby jeho nasledovníci boli 'svetlom pre celý svet'. Urob ich spolu so svojím Sprievodcom alebo iným dospelým a dávaj si pozor pri používaní zápaliek.
Pokus 1
Budeš potrebovať:
Veľkú teplovzdornú nádobu
Svietnik
Sviečku
Krabičku zápaliek
Sviečku zasvieť a opatrne cez ňu polož nádobu. Teraz svetlo nedokážeš vidieť. Počkaj pár minút, kým zdvihneš nádobu. Sviečka spotrebuje všetok kyslík a plameň vyhasne. (Ak máš sklenenú nádobu, budeš to môcť pozorovať.) Sviečka bola pod nádobou zbytočná; nesvietila. Čo teda Ježiš hovoril o svojich nasledovníkoch?

Pokus 2
Budeš potrebovať:
Svietnik
Sviečku
Krabičku zápaliek
Zrkadlo
Sviečku zasvieť a za ňu postav zrkadlo. Budeš vidieť dva plamene a svetlo bude vyzerať dvakrát jasnejšie. Čo teda Ježiš hovoril o svojich nasledovníkoch?