10. etapa: Boží poslovia

50. Malachiáš

Prespával niekedy u teba doma niekto?

Ako si sa na to pripravoval?

Čo by si robil, kebyže vieš, že príde Ježiš?
Malachiáš
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Malachiáša 3:20. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.

Čo sa stalo doteraz...

Malachiáš bol prorokom v období, kedy sa niektorí z ľudí z Judska vrátili zo zajatia späť do Jeruzalema. Napriek všetkému, čo museli prežiť, mnohí z nich stále nenasledovali Božiu cestu. Malachiášove posolstvo bolo predovšetkým pre vtedajších náboženských vodcov, ktorí odvádzali ľudí od Boha. Malachiáš povedal ľuďom, že Boh bol unavený z ich nedostatku lásky pre neho.
Nedovolí, aby veci takto pokračovali.

Malachiáš 3:1,13-20

Teraz si spolu prečítajte Malachiáša 3:1,13-20.
Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde posol zmluvy, po ktorom túžite - vraví Hospodin zástupov.
Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hospodin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe? Vravíte: Daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov?! Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha, a predsa uniknú. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia jeho meno. Budú mi — hovorí Hospodin zástupov — v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom.
Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.
Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.
Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli — vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde Slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.

Čo sa stalo potom...

Pre každého bol určený súd. Tých, ktorí robili zlo, čaká trest, no všetkých, ktorí ostali Bohu verní, čaká dobrá budúcnosť. Malachiáš vyzýva svojich poslucháčov, aby pamätali na všetky Božie prikázania, ktoré dostal Mojžiš na hore Sinaj.
Všetci Boží posli mali náročné veci, ktoré museli povedať, no dobré správy o Ježišovi mali prísť čoskoro...

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 66.

Vedel si, že?

Malachiáš Meno Malachiáš znamená 'môj posol'.

Dátum Kniha Malachiáš bola zrejme napísaná okolo 450 rokov pred časom Ježiša. Boží ľud sa vrátil z Babylona do Jeruzalema, no veci sa nemali dobre. Zabudli na nasledovanie Boha a už viac sa nesnažili ho poslúchať.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Vďaka ti, Bože, že nezabúdaš na tých, ktorí ti dôverujú."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si záložku, ktorá ti pripomenie Malachiáša 3:16 a to, ako Boh "má ich mená zapísané ako pripomienku vo svojej knihe."
Nájdi si kus čistého kartónu, vystrihni si obdĺžnik o rozmere asi 5x20 cm a napíš naň svoje meno hrubým a výrazným písmom.
• Vyzdob si záložku fotkami seba a ľudí, ktorí sú pre teba dôležití
(nezabudni si vypýtať povolenie pred tým, ako ich rozstriháš!); nakresli alebo nalep obrázky vecí, ktoré máš rád, alebo svojich koníčkov.
• Pokús sa, aby záložka ukazovala, kým si a čo máš rád.
• Aby ti záložka vydržala dlhšie, môžeš ju zalepiť priesvitnou lepiacou fóliou alebo použiť laminovačku.
• Vyraz dieru na jednom z úzkych koncov a prevleč cez ňu úzku farebnú stuhu.
• Použi túto záložku na zapamätanie toho, kde práve si v knihe Veľká výprava alebo v tvojej Biblii.
Môžeš urobiť aj záložku pre svojho Sprievodcu.