10. etapa: Boží poslovia

47. Jeremiáš

Koľko musíš mať rokov, aby si
• smel šoférovať;
• musel mať dospelý lístok na autobus;
• šiel do školy;
• mohol hovoriť druhým o Bohu?

Požiadal ťa niekedy niekto, aby si spravil niečo naozaj ťažké? Ako si to zvládol?

Je pre teba ťažké alebo ľahké dôverovať Bohu? Čo ti pomáha mu dôverovať?
Rozprávaj sa o tom so svojím Sprievodcom.
Jeremiáš
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Jeremiáša 1:8. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil — znie výrok Hospodina.

Čo sa stalo doteraz...

Jeremiáš sa stal prorokom ako mládenec. Prinášal Božie správy počas vlády posledných kráľov Judska, tesne pred tým, ako bol Boží národ zajatý a odvlečený do babylonského zajatia.

Jeremiáš 1:4-10

Teraz si spolu prečítajte Jeremiáša 1:4-10.
Slovo Hospodina mi zaznelo takto: Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre pohanov. Povedal som: Pane môj, Hospodin, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Hospodin mi však povedal: Nehovor, ja som chlapec, lebo pôjdeš, ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem! Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil — znie výrok Hospodina. Potom Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal: Pozri, vložil som svoje slová do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil.

Čo sa stalo potom...

Ľuďom sa nepáčilo, čo Jeremiáš hovoril. Stále im vravel, že kvôli ich neprávostiam na nich Boh zošle pohromu - no Jeriemiáš taktiež prinášal posolstvo nádeje do budúcnosti. Jeho kniha hovorí, ako boli ľudia Judska nakoniec odvedení do babylonského zajatia, tak ako boli aj varovaní. No Boh sľúbil, že jedného dňa privedie svoj ľud späť do ich domoviny a ich nepriateľ bude zničený.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 66.

Vedel si, že?

Jeremiáš Boh si vyvolil Jeremiáša, aby sa stal jeho poslom ešte pred tým, ako sa narodil. Božie správy prinášal po mnoho rokov. Tieto posolstvá boli smutné a pre Jeremiáša bolo ťažké ich hovoriť, hlavne keď mu Boh povedal, že ľudia svoje chovanie nezmenia.

Babylon Babylonská armáda zaútočila na Jeruzalem a vyhrala! Ľudia boli odvlečení do Babylonu a nemali už viac vládu nad svojimi životmi.

Čo sa stalo s Jeremiášom? S Jeremiášom nezaobchádzal jeho vlastný národ veľmi dobre. Nepáčilo sa im, čo vravel a uvrhli ho do väzenia a dokonca do prázdnej studne! Jeremiáš bol vzatý do vyhnanstva, zrejme do Egypta.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Čo by si povedal Bohu, ak by ťa požiadal, aby si pre neho vykonal zvláštnu úlohu? Premeň svoje myšlienky na modlitbu.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Jeremiáš bol pravdepodobne tínedžerom, keď k nemu Boh prehovoril prvýkrát, aby sa stal jeho poslom. Jeremiáš si najprv nebol istý, no Boh mu povedal, že na jeho veku nezáleží. Jeremiáš nebol príliš mladý.
Možno si dieťa alebo tínedžer: myslíš si, že si príliš mladý, aby si spravil čokoľvek pre Boha, alebo aby si bol jeho priateľom? Vyplň túto tabuľku.
Neexistujú správne alebo nesprávne odpovede, no skús sa o niektorých z nich porozprávať so svojím Sprievodcom.

Áno/nie/neviem
Koľko si mal rokov, keď (ak) si začal?
Chcel by si toto robiť viac?
Veríš, že Boh existuje?
Uctievaš Boha?
Čítaš si Bibliu?
Modlíš sa k Bohu?
Vieš, že si kresťanom?
Vieš, že k tebe Boh hovorí?
Snažíš sa žiť podľa neho?
Miluješ druhých a si k nim láskavý, kvôli Bohu?
Vieš, čo Boh chce, aby si pre neho urobil?

Skús si to znovu, keď prejdeš celou Veľkou výpravou a zisti, či sa tvoje odpovede zmenili.