10. etapa: Boží poslovia

49. Jonáš

Čo cítiš, keď ťa niekto požiada alebo ti povie urobiť niečo, čo naozaj nechceš robiť - otrávenie, hnev, nudu, nevrlosť?

Odmietneš niekedy spraviť to, čo ti bolo povedané spraviť? Alebo to urobíš, no hundreš a si čo najmenej nápomocný, ako to len ide.

Čo si myslíš, že by spravil Boh, keby že niekoho požiada niečo spraviť a ten človek by sa z toho snažil vyvliecť?
Jonáš
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Jonáša 4:2b. Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu.

Čo sa stalo doteraz...

Boh povedal Jonášovi, aby išiel do cudzieho mesta, menom Ninive. Chcel, aby Jonáš povedal ľuďom o ich hriechu, aby sa mohli odvrátiť od svojich neprávostí. Namiesto toho sa Jonáš pokúsi od Boha utiecť a nasadne na loď, smerujúcu do Španielska. Nastala veľká búrka a námorníci sa veľmi báli.
Jonáš si myslel, že tá búrka bola jeho vinou, pretože neposlúchol Boha, takže povedal námorníkom, aby ho hodili cez palubu. Námorníci to urobiť nechceli, ale...

Jonáš 1:15-2:1, 3:1-11

Teraz si spolu prečítajte Jonáša 1:15-17 a 3:1-10.
Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci.
Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem.
Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom, na tri dni chôdze.
Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. V Ninive dal vyhlásiť: Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu! Nech sa aj ľudia aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie?
Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli.

Čo sa stalo potom...

Ryba vypľula Jonáša von na pláž. V bezpečí na suchej zemi mu Boh opäť povedal, aby šiel do Ninive. Tentokrát Jonáš počúvol. Keď kázal, ľudia sa - k jeho úžasu - kajali za svoje hriechy. Jonáš bol naštvaný na Boha, že bol k týmto cudzincom taký milosrdný a odpúšťajúci! Bolo teplo a Jonáš si našiel tieň pod viničom - no vinič následne zomrel. Jonáš bol nahnevaný aj kvôli tomu. Boh mu ukázal, že ak je Jonáš tak nahnevaný kvôli nepodstatnej rastline, o čo viac by sa mal trápiť pre všetkých ľudí v Ninive.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 66.

Vedel si, že?

Ninive Bolo to dôležité mesto v Asýrii. Boli v ňom paláce a knižnice. Asýrčania mali mocnú armádu a ich veľké mesto bolo symbolom ich moci a sily.

Dátum Jonáš pravdepodobne žil v ôsmom storočí p.n.l.

Vinič V štvrtej kapitole Jonáša rýchlo vyrastie rastlina a poskytne Jonášovi úkryt pred horúcim slnkom. Mohol to byť ricínovník, ktorý rastie rýchlo a má veľké listy (hoci aj on by tak či tak potreboval Boha, aby vyrástol tak rýchlo!).

 

Rozprávaj sa s Bohom

Boh ťa vidí, zvnútra aj zvonka. Povedz mu, aký máš z toho pocit.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Anthony spolu so svojou mamou Ruth čítali tento biblický príbeh:

Anthony má dvanásť a miluje beh.

Anthony sa spýtal: “Prečo hodili ľudia na lodi Jonáša do vody??”

Ruth odpovedala: “Jonáš im povedal, aby ho hodili. Jonáš vedel, že to kvôli nemu poslal Boh tú búrku, pretože sa snažil utiecť pred Hospodinom, a že ak by ho hodili cez palubu, búrka by prestala a ľudia budú v bezpečí.”

Anthony rozmýšľal: “Prečo chcel Boh zničiť Ninive?”
Ruth navrhla: “V Jonášových časoch bolo Ninive pohanské mesto s povesťou krutosti. Boh ich nechcel zničiť. Namiesto toho chcel, aby sa kajali a obrátili sa k nemu. Preto poslal Jonáša, aby im kázal. Boh chcel, aby Jonáš varoval ľudí v Ninive, že ich zničí, ak sa kajať nebudú. Ninive sa kajalo a Boh sa odvrátil od skazy, ktorú predtým vyhlásil.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Myslíš si, že by Boh mohol odpustiť niekomu, kto urobil niečo hrozne zlé?
Existujú ľudia, ktorí si nezaslúžia Božie odpustenie? To si o ľuďoch Ninive myslel Jonáš - a nebol rád, keď im Boh ukázal 'milosť' a dal im niečo, čo si nezaslúžili: vypočul ich modlitby a nezničil ich ani ich mesto.
Božia milosť je skutočne pre všetkých. Vyskúšaj si tento krátky kvíz a zisti, aký 'milosrdný' si!
Niekto ti omylom zhodí tašku z pleca na chodbe v škole.
• a Zvdihneš ju a udrieš ho ňou po hlave?
• b Zdvihneš ju a odídeš preč, šomrúc si popod nos?
• c Prijmeš jeho ospravedlnenie?
Tvoj najlepší kamarát každému povie tvoj najtrápnejší zážitok.
• a Povieš každému ešte trápnejší príbeh o ňom?
• b Povieš jmu neskôr, že ak to urobí znovu, pomstíš sa?
• c Mykneš plecom a zasmeješ sa tiež?
Z detí s iným náboženstvom si niekto robí srandu v tvojej škole.
• a Pridáš sa?
• b Ignoruješ to a tváriš sa, že sa ťa to vôbec netýka?
• c Zakročíš a povieš ostatným, že si z iných nemajú robiť srandu?
Tvoj kostol zháňa dobrovoľníkov na pravidelné návštevy domovu dôchodcov.
• a Pomyslíš si, že by sa ti s nimi nechcelo zabíjať čas?
• b Prihlásiš sa, ale budeš chodiť len občas?
• c Skutočne sa do toho dáš a nájdeš si nových kamarátov?
Koná sa zbierka pre charitatívnu akciu.
• a Nič nedáš.
• b Dáš peniaze, ktoré ti zvýšili z tvojho vreckového tento týždeň?
• c Porozmýšľaš o tom a rozhodneš sa dať peniaze, ktoré si si šetril na niečo špeciálne pre seba?

Odpovede:
Hlavne a – vážne by si sa mal zamyslieť nad tým, ako iným preukazovať Božiu milosť.
Hlavne b – snažíš sa, no ešte to nie je úplne ono.
Hlavne c – výborne, si skutočný darca milosti!