5. etapa: Boží ľud

23. Vodca Jozue

Vodca Jozue

Diskutuj

Daniel a jeho kamarát Harry si spolu čítali tento biblický príbeh.

Daniel má 8 rokov a žije v Nemecku.
Daniel sa čudoval: "Prečo voda v Jordáne zastala?"

Harry odpovedal: "Pretože kňazi chceli prejsť cez rieku s Archou zmluvy. Boh zastavil vodu. Na jednej strane to spravil preto, aby kňazi naozaj mohli prejsť Jordánom. Na strane druhej chcel Boh ukázať: Ja som mocný Boh. Kým som s vami, nemusíte sa ničoho báť. Dokonca aj vody Jordánu ma počúvajú."