5. etapa: Boží ľud

25. Pád Jericha

Kedy radšej nasleduješ inštrukcie? Keď staváš model; alebo keď pečieš koláč? Alebo pri vedeckom pokuse? Prečo je užitočné mať inštrukcie?

Napíš zoznam inštrukcií pre kamaráta alebo svojho Sprievodcu, aby ich nasledovali. Môže to byť hocičo - ako si spraviť nápoj, ako ísť z jednej izby v dome do druhej, ako sa obliecť, keď prší. Čo sa stane, keď urobia presne to, čo tvoje inštrukcie hovoria?

Spomenieš si na nejaké biblické príbehy, kde Boh dáva ľuďom inštrukcie?
Pád Jericha
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Józuu 6:16. Keď ho obchádzali siedmy raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto!

Čo sa stalo doteraz...

Za Jordánom boli ľudia Jericha vystrašení z blížiacich sa Izraelitov.
Boh povedal Józouvi svoj plán na dobytie mesta. Izraelská armáda mala šesť dní pochodovať okolo mesta s kňazmi, nesúcimi truhlu, obsahujúcu Božie prikázania, vpredu. Na siedmy deň majú sedemkrát obísť mesto, zatiaľ čo kňazi budú trúbiť na svoje trúby. Nakoniec mali kňazi - na dohodnutý povel - hlasno zatrúbiť a každý mal zakričať. V tom momente mali mestské múry padnúť a armáda obsadiť mesto.

Jozeu 6:6-20

Teraz si spolu prečítajte Józuu 6:6-20.
Vtedy Jozua, syn Núna, zvolal kňazov a povedal im: Zdvihnite archu zmluvy a sedem kňazov nech nesie sedem trúb z baraních rohov pred Hospodinovou archou. Ľudu povedal: Choďte a obkľúčte mesto, ozbrojenci nech idú pred Hospodinovou archou. Stalo sa, ako Jozua rozkázal ľudu: sedem kňazov, ktorí niesli pred Hospodinom sedem trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo, zatiaľ čo Hospodinova archa ich nasledovala. Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný zástup za stáleho trúbenia kráčal za archou.
Potom Jozua prikázal ľudu: Nepokrikujte, nech nepočuť váš hlas, z vašich úst nech nevyjde ani slovo až do dňa, kým vám nepoviem: Spustite bojový pokrik!
Potom kričte. Potom rozkázal, aby obišli s Hospodinovou archou mesto.
Obišli ho jedenkrát, potom prišli do tábora a prenocovali v ňom. Skoro ráno Jozua vstal a kňazi zdvihli Hospodinovu archu. Sedem kňazov nieslo sedem trúb z baraních rohov pred Hospodinovou archou a cestou neustále trúbilo.
Ozbrojenci šli pred nimi a zadný zástup kráčal za stáleho trúbenia za Hospodinovou archou. Takto aj na druhý deň obišli raz mesto. Potom sa vrátili do tábora. Rovnako to robili šesť dní. V siedmy deň za rannej zory vstali a takým istým spôsobom obišli mesto sedemkrát. Iba v tento deň obišli mesto sedemkrát. Keď ho obchádzali siedmy raz, kňazi zatrúbili a Jozua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto! Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len neviestka Ráchab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste jej sami neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Tým by ste uvalili hubiacu kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. Všetko striebro, zlato, bronzové a železné predmety sú zasvätené Hospodinovi. Dáte to k Hospodinovmu pokladu. Ľud skríkol a vtedy zazneli aj trúby. Keď ľud počul zvuk trúb, spustil mohutný bojový pokrik a hradby sa zrútili. Ľud vstúpil do mesta, každý rovno vpred.
Takto zaujali mesto.

Čo sa stalo potom...

Jericho bolo podpálené a zničené. Ráchab a jej rodina, ktorá bývala v Jerichu a pomohla Izraelitom, keď boli predtým na výzvedách po krajine, boli zachránení - tak, ako im to bolo sľúbené. Józua sa preslávil po celej zemi
Kanaán a Boh mu pomáhal vo všetkom, čo robil.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 36.

Vedel si, že?

Jericho Toto mesto sa nachádza na púšti; má prameň čistej vody, ktorá mu poskytuje oázu a je pre mesto cenný miestom. Ľudia žili v alebo v okolí Jericha viac ako 6000 rokov.

Áchan Boh povedal Izraelitom, aby si nenechávali z Jericha nič, ale muž menom Áchan si vo svojom stane ukryl plášť, striebro a zlato. Boh neskôr Józuovi zjavil, čo Áchan urobil. Áchan bol ukameňovaný ostatnými Izraelcami za neuposlúchnutie Boha.

Stratégia Józua bol skúsený vodca a použil rôzne spôsoby na dobývanie miest v Kanaáne. Do Jericha poslal zvedov, aby zistili, čo je to za mesto a potom okolo mesta pochodoval. Pri meste, menom Aj, jeho muži predstierali, že sa boja a zutekali, takže muži z Aju ich začali prenasledovať. Avšak Józua mal ďalších vojakov, ktorí sa skrývali a zajali mesto, zatiaľ čo armáda naháňala Józuu.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Toto sú niektoré z inštrukcií, ktoré dáva Boh svojmu ľudu. Vyber si jedny a pros Boha o pomoc pri ich plnení:
Matúš 5:44
Matúš 6:14
Matúš 6:25
Matúš 7:7

Diskutuj

Toto sa odohralo, keď si Oliver a jeho otec Pete spolu čítali tento biblický príbeh:

Oliver má osem rokov. Veľmi rád chodí k moru.

Oliverova otázka k tomuto príbehu bola: "Prečo zhodili múry? Viem, že tí ľudia boli zlí, ale prečo museli zničiť aj mesto?"

Peteova odpoveď bola: "Máš pravdu, že Boh netoleruje zlé veci a v Biblii sú ďalšie príbehy, kedy Boh musel urobiť niečo, aby sa zbavil zla - ako napríklad veľká potopa, keď Noach staval svoju archu. Jericho bolo veľké mesto s kráľom a bolo v zemi, ktorú Boh zasľúbil svojmu ľudu. Jericho bolo bohaté a mocné mesto a myslím si, že kráľ a ľudia, ktorí tam žili, boli hrdí na svoju silu.
Neverili, že Boh naozaj vládne celému svetu. Boh pomohol Józuovi a Izraelitom kompletne mesto zničiť, aby ľudia mohli vidieť, že Boh skutočne vládne (je oveľa silnejší ako veľké múry) a mohlo to Izraelitom pripomenúť, že keď je Boh s nimi, nemusia sa ničoho báť."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Józua musel počúvať Boha a dôsledne nasledovať jeho pokyny.
Nasleduj tieto pokyny a sleduj, čo sa stane. Neuvidíš padnúť mestské múry, ale možno uvidíš rásť slnečnicu.

Budeš potrebovať
• Malý kochlík
• Kompost alebo zem na sadenie
• Slnečnicové semiačka
• Vodu a plytkú tácku alebo misku
• Starú ceruzku alebo tenký kus dreva
• Dlhú bambusovú tyč (do dvoch metrov)
• Špagát
a neskôr:
• Záhradu alebo veľmi veľký kochlík alebo vedro

Čo robiť:
1 Naplň malé kochlíky zemou. Zasaď dve alebo tri semiačka do každého kochlíka: zatlač každé semeno asi 1cm do zeme a opäť ho znovu opatrne zasyp.
2 Zavlaž kochlík tým, že ho postavíš na tácku, plnú vody, dokiaľ nebude zem akurát vlhká.
3 Nechaj kochlík vnútri, na teplom mieste a udržuj zem vlhkú (ale nie mokrú).
4 Po niekoľkých dňoch začnú rásť drobné zelené rastlinky. Nechaj ich rásť, dokiaľ nebudú mať dva lístky, s ďalšími dvoma lístkami akurát začínajúcimi.
5 Priprav si viac kochlíkov. Vyber si najsilnejšie výhonky a opatrne ich vytiahni z kochlíka. Presaď ich tak, aby mal každý výhonok vlastný kochlík: do zeme sprav dieru tupým koncom ceruzky; zavŕtaj korene do diery a zatlač prstami.
6 Nechaj kochlíky na slnečnom parapete, až kým nebudú rastlinky aspoň 8cm vysoké a dokiaľ nebude vonku teplé počasie.
7 Ak máš vonkajšiu záhradu, vykop pre svoju slnečnicu malú jamu. Vyklop rastlinu z kochlíka so zemou na koreňoch a vlož ju do diery. Zatlač okolo nej voľnú zem. Ak nemáš záhradu, presaď slnečnicu do oveľa väčšieho kochlíka alebo vedra.
8 Zasuň do zeme vedľa slnečnice bambusovú tyč a voľne ju priviaž k stonke.
9 Ak je zem príliš suchá, pokrop ju vodou. Udržuj svoju mladú rastlinu v bezpečí od malých potvoriek, ktoré ju chcú zjesť, tak, že odstrihneš oba konce veľkej plastovej fľaše a nasadíš ju na rastlinu ako bariéru.
10 Pozoruj, ako vysoko tvoja slnečnica narastie!