6. etapa: Boží hrdinovia

30. Rút

Poznáš niekoho, kto vykonal niečo veľké?

Čo veľké si urobil ty?

Každého život s Bohom je iný. Čo bola tá najúžasnejšia vec, čo Boh pre teba urobil? Opýtaj sa túto otázku aj niekoho iného.
Rút
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Rút 1:16. Rút však povedala: Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.

Čo sa stalo doteraz...

Rút žila za éry sudcov. Nepochádzala z Izraela, ale zo susednej krajiny Moáb.
Rút bola ženou izraelského muža, ktorý ušiel so svojou matkou, otcom a bratom do Moábu kvôli hroznému hladomoru. V Moábe však všetci muži jeho rodiny ochoreli a zomreli. Rútina svokra Noémi sa chcela vrátiť do Izraela. Povedala svojim nevestám, aby ostali so svojimi rodinami, no Rút odmietla; bola presvedčená, že Boh Noémi je jediný pravý Boh a chcela Noémi, ktorá starla, podporiť.

Rút 2:1-12

Teraz si spolu prečítajte Rút 2:1-12.
Noémi mala z mužovej strany príbuzného, majetného muža z Elímelechovho rodu; volal sa Bóaz. Moábčanka Rút povedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noémi jej odpovedala: Choď, dcéra moja! Rút teda šla na pole a za žencami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve na tej časti poľa, čo patrila Bóazovi z Elímelechovho rodu.
Vtedy prišiel z Betlehema Bóaz a povedal žencom: Hospodin s vami! Oni odvetili: Nech ťa Hospodin požehná! Bóaz sa potom spýtal sluhu, čo dohliadal na žencov: Čia je tá mladá žena? Sluha, ktorý dohliadal na žencov, povedal: Táto mladá žena je Moábčanka, čo sa vrátila s Noémi z Moábskych polí.
Povedala mi: Chcela by som zbierať a paberkovať, čo zo snopov zostane po žencoch. Prišla a od rána je tu až dosiaľ. Len chvíľu si oddýchla. Vtedy Bóaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paberkovať na iné pole ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc! Pozoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli! Keď budeš smädná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načerpali sluhovia. Vtedy Rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala: Čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Bóaz jej odvetil: Oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala.
Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočisko.

Čo sa stalo potom...

Bóaz sa o Rút postaral, pretože Rút bola Noémi verná. Ukázalo sa, že Bóaz bol jedným z príbuzných Noéminho manžela a mal právo vziať si Rút za ženu.
Urobil tak a mali spolu syna a nazvali ho Obéd. Keď Obéd vyrástol, taktiež sa oženil a on a jeho žena mali syna, menom Izaj. Izaj nie je až tak známy ako jeho najmladší syn, Dávid, z ktorého sa stal najvýznamnejší kráľ Izraela.
V Novom zákone sa dočítame, že Ježiš je potomkom Dávidovým - a Rút.

Objavuj Bibliu

Odpovedz na otázky z knihy Veľká výprava na strane 42.

Vedel si, že?

Vdovy Ak tvoj manžel zomrel a stala sa z teba vdova, alebo ak tvoji rodičia zomreli a bola si sirotou, nemala si už viac nikoho, kto by sa o teba postaral alebo ťa ochránil. Záležalo na ostatných členoch tvojej rodiny, aby sa o teba postarali. Aj keď Boáz nebol najbližším príbuzným, ktorého Noémi mala, zabezpečil, aby bolo o ňu aj Rút postarané.

Paberky Boh dal svojmu národu zákony, ktorá zaistili, že chudobným sa dostane pomoci. Počas žatvy nesmeli byť kosené rohy polí a hocičo, čo spadlo, muselo byť ponechané pre chudobných na zobratie alebo 'paberky.'

Jačmeň Žatva jačmeňa bola prvou v roku a konala sa na jar. Jačmeň sa žal ostrým nožou so zakrivenou čepeľou a drevenou rúčkou. Potom bol zviazaný do snopov.

Sandále V tomto čase bolo darovanie sandále znakom uzavretého obchodu. Osoba, ktorá predávala, si zobula sandálu a dala ju kupcovi. Bolo to znakom toho, že predávaná vec, mu už viac nepatrila. Prečítaj si 4. kapitolu Rút a zistíš, čo urobil Boáz.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za každého človeka, ktorého miluješ a za každého človeka, ktorý miluje teba.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Kes a jej učiteľka v besiedke Jenny spolu čítali tento biblický príbeh:

Kes má jedenásť a býva v severnom Walese:

Kes sa spýtala: "Našla si Noémi niekoho, muža? Prečo bolo v tom čase tak dôležité niesť meno rodiny ďalej?"

Jenny odpovedala: "Biblia nám nehovorí, čo sa stalo s Noémi neskôr, iba to, že Rút sa vydala za bohatého farmára Boáza, takže Noémi, podľa zvyklosti, asi bývala s nimi a zrejme bolo o ňu dobre postarané. V častiach sveta aj dnes žijú staré mamy s ich ženatými/vydatými deťmi a starajú sa o vnukov a vnučky, kým sú rodičia v práci. Veľa takých rodín som videla v Číne. Starkej by ani nenapadlo hľadať si nového muža; bola by šťastná žiť s rodinou a očakávala by, že to tak bude po zvyšok jej života. Mala by čo jesť a čo na seba, a aj pohodlný domov a rodinu, ktorá sa o ňu postará, ak by ochorela a keď bude veľmi stará.
A čo sa mena rodiny týka: To je len jedna z vecí, ktorú ľudia v tej dobe považovali za dôležité. Poznám niekoho, kto priezviská po svadbe spojil, aby si ich rodina pamätala a bola hrdá na obe mená. Skvelou časťou tohto príbehu je, že jedným z potomkov Rút a Boáza - o mnoho storočí neskôr -
bola veľmi špeciálna osoba - Ježiš."

Kes si pomyslela: "Nikdy nie si príliš stará, aby si našla šťastie. Možno si nakoniec niekoho našla."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Toto je skvelý príbeh o tom, ako sa Boh stará. Rút robila, čo mohla, keď sa starala o Noémi; Boáz robil, čo mohol, aby sa postaral o ne obe. Boh sa tak veľmi stará! Čo nám to hovorí o tom, aký Boh je? Príbeh Rút ukazuje, že Boh sa zaujíma a je súčasťou našich životov a chce byť súčasťou našich plánov pre našu komunitu, krajinu aj svet!

Popros svojho Sprievodcu, aby ti pomohol nájsť niekoho, koho Boh použil na pomoc druhým. Môže to byť misionár alebo niekto v tvojom zbore či škole, kto pomohol iným; alebo skús získať informácie z medzinárodnej rozvojovej charity, ako napr. World Vision http://www.worldvision.com.

Zisti si, čo robia a ako to robia. Hľadaj známky Božej starostlivosti: Čo robí?
Pre koho to robí? Ako Boh pracuje skrz to, čo misionár robí?

Vieš o nejakom spôsobe, ako by si mohol pomôcť niekomu druhému tento týždeň? Pros Boha, aby ti s tým pomohol.