6. etapa: Boží hrdinovia

27. Debora

Debora

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Luke a jeho starký a babka, Bruce a Jan, spolu čítali príbeh 'Debora':

Toto je Luke, má 9 rokov a býva vo Williamsburgu, Virginia.
Luke chcel vedieť: "Prečo museli bojovať so Síserom a Kanaáncami?"

Bruce a Jan odpovedali: "Debora povedala Barákovi, že mu Hospodin prikazuje zobrať svoju armádu na vrch Tábor, kde Hospodin nechá Izraelcov poraziť kráľovskú armádu Kanaáncov, vedenú Síserom. Toto malo zabrániť tomu, aby zaobchádzali s potomkami Izraela zle. Keďže Barák by to nespravil bez Debory, išla aj ona a Boh porazil Sísera a jeho armádu. Debora bola uznaná ako Boží prorok."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.