6. etapa: Boží hrdinovia

28. Gideón

Čo by si si obliekol alebo vzal so sebou ako ochranu proti dažďu, keď je búrka?

Čo by si urobil alebo si obliekol na ochranu proti škodlivým lúčom v slnečný deň?

Čo by si si obliekol, zobral alebo urobil na ochranu pred silnou a mocnou nepriateľskou armádou?
Gideón
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Sudcov 7:20b. Trúbili a volali: Meč za Hospodina a Gideóna!

Čo sa stalo doteraz...

Susedné národy znepríjemňovali Božiemu národu život. Väčšina si myslela, že ich Boh opustil, no Boh tak neurobil! Na pomoc vyzval Boh muža menom Gideón. Gideón však nebol vôbec odvážny. Mal mnoho výhovoriek, prečo neurobiť to, o čo ho Boh žiadal. Tak sa bál, že dokonca žiadal Boha o znamenie - aby sa stalo niečo neobyčajné - aby dokázal, že to myslí vážne.
Boh vedel, že Gideón potrebuje veľa uistení a dal Gideónovi viacero znamení, aby začal v Boha veriť a dostal odvahu na urobenie toho, čo Boh chcel.

Sudcov 7:7-21

Teraz si spolu prečítajte Sudcov 7:7-21.
Hospodin povedal Gideónovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás zachránim a vydám ti Midjánčanov do rúk. Ostatní nech odídu každý do svojho domova. Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Gideón poslal všetkých Izraelitov domov. Pri sebe si ponechal len tých tristo mužov. Tábor Midjánčanov bol pod ním v údolí. Onej noci mu Hospodin povedal: Vstaň, zostúp do tábora nepriateľov, lebo som ti ich vydal do rúk. Ak sa bojíš zostúpiť sám, choď do tábora so svojím služobníkom Purom a vypočuj, čo budú hovoriť. Vtedy získaš odvahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. Midjánčania, Amálekovia a východné kmene sa utáborili v doline ako kobylky a ich ťavy sa nedali spočítať, bolo ich ako piesku na morskom pobreží. Gideón prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozprával druhému, čo sa mu snívalo. Rozprával: Počuj, čo sa mi snívalo! Peceň jačmenného chleba sa kotúľal na tábor Midjánčanov, dokotúľal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, prevrátil sa a zostal ležať. Jeho druh mu odvetil: To neznamená nič iné ako meč Izraelitu Gideóna, Jóašovho syna. Boh mu vydal napospas Midjánčanov s celým táborom. Keď Gideón vypočul rozhovor o sne i jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Vstaňte! Hospodin vám vydal do rúk tábor Midjánčanov. Rozdelil tristo mužov na tri oddiely, všetkým dal do rúk trúby, prázdne krčahy a do krčahov fakle. Povedal im: Dívajte sa na mňa a robte to, čo ja! Keď prídem na okraj tábora, aj vy urobte to isté, čo urobím ja. Len čo zatrúbim, zatrúbte aj vy, čo ste so mnou okolo tábora, a zvolajte: Za Hospodina a za Gideóna! Gideón a sto mužov, čo boli s ním, prišli na okraj tábora na začiatku strednej nočnej stráže práve vtedy, keď sa vystriedali stráže. Zatrúbili a rozbili krčahy, ktoré mali v rukách. Všetky tri oddiely zatrúbili a rozbili krčahy. Do ľavej ruky vzali fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali: Meč za Hospodina a Gideóna! Pritom zostal každý na svojom mieste okolo tábora. V tábore všetci pobehovali, kričali a utekali.

Čo sa stalo potom...

Gideón a jeho ľudia museli veriť neviditeľnému Bohu. To nebolo jednoduché.
Predstav si však, aké veľké prekvapenie toto čudné víťazstvo muselo pre nich byť! Ako takmer vždy, keď sa stane niečo úžasné, niektorí začali závidieť a nie sa radovať. V Sudcoch 8 sa Gideón nedrží Božej cesty a pomstí sa svojim nepriateľom. Hoci Gideón bol ako 'spasiteľ' pre Boží národ, bol človekom a niektoré veci, ktoré spravil, neboli dobré. Bol však schopný viesť Boží národ a po zvyšok jeho života mali v krajine mier.

Objavuj Bibliu

Odpovedz na otázky z knihy Veľká výprava na strane 42.

Vedel si, že?

Midjánci útočili na Izraelitov po sedem rokov. Boli krutí a horliví a Izraelci museli zbierať svoju úrodu v tajnosti, aby im všetko neukradli.

Trúby Každý Gideónov vojak niesol so sebou trúbu, ktorá sa volá šófar. Bola vyrobená zo zatočeného rohu ovce alebo kozy.

Fakle boli vyrobené z palíc, obalených látkou, namočenou v oleji, ktorú následne zapálili.

Gideónova armáda Gideón začal s veľkou armádou s 32 000 mužmi. Boh chcel, aby vedeli, že to jeho moc porazí Midjánčanov, preto Gideónovi povedal, aby väčšinu mužov poslal domov. Gideón išiel do boja s 300 mužmi!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti dal odvahu, keď budeš potrebovať postaviť sa za to, čo je správne a žiť podľa neho.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Predstav si, že si jedným z vojakov v Gideónovej armáde. Nejakým spôsobom, hoci nebudú vynájdené ešte niekoľko tisíc rokov, si sa dostal k mobilnému telefónu a posielaš SMS správy svojim kamarátom doma.
Pamätaj, každá správa môže byť najviac 160 znakov dlhá - nemáš však žiaden limit na počet správ, ktoré môžeš poslať.

Môžeš začať sebavedomo: si jedným z 32 000 vojakov. Potom však Gideón pošle 22 000 späť domov, pretože sa boja (Sudcov 7:3).
V šiestom verši sa armáda zmenší na iba 300 vojakov (a ty si jedným z nich).
Pokračuj v biblickom príbehu a uisti sa, že tvoji kamaráti doma vedia, čo sa deje, ako a prečo.