18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

86. Vedenie cirkvi

Dostal si niekedy dlhý povzbudzujúci list alebo email?

Od koho bol? O čom bol?

Vedel by si napísať list alebo email, aby si niekoho povzbudil?
Vedenie cirkvi
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1.Timoteovi 3:1. Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.

Čo sa stalo doteraz...

Timotej bol mladým mužom, keď začal nasledovať Krista a začal pracovať s Pavlom. Pracovali spolu dlhú dobu. Pavol dal Timotejovi úlohu viesť nový zbor. Bolo dôležité, aby vodca zboru žil podľa Božích pravidiel a hovoril pravdu o Ježišovi.

1. Timoteovi 3:1-13

Teraz si spolu prečítajte 1. Timoteovi 3:1-13.
Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Biskup nesmie byť novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla.
Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani príliš oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom. Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom svedomí. Ale aj oni sa musia najprv osvedčiť a potom, ak sú bezúhonní, nech konajú diakonskú službu. Ženy takisto nech sú čestné, nie ohováračné, ale triezve a vo všetkom verné. Diakoni nech sú mužmi jednej ženy, nech dobre usmerňujú deti a vlastné domácnosti. Tí totiž, čo dobre konali diakonskú službu, získavajú si dobrú povesť a veľkú odvahu vo viere v Krista Ježiša.

Čo sa stalo potom...

Pavol varuje Timoteja, že stretne takých, ktorí budú učiť odlišne; je preto extrémne dôležité, aby vedel, kto Boh je a čo pre svoj ľud vykonal. Bolo tak kritické, aby toto Timotej vedel, že Pavol napísal tento list, aj keď predpokladal, že Timoteja čoskoro navštívi.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 114.

Vedel si, že?

Timotej bol jedným z Pavlových pomocníkov. Pochádzal z mesta, menom Lystra. Jeho otec bol Grék a jeho matka Židovka. Cestovali spolu a pracovali spolu. Timotej teraz viedol zbor.

Efez Pavol strávil viac ako dva roky v Efeze. Keď odišiel, jeho mladý pomocník Timotej zostal, aby pomohol viesť zbor po tom, čo Pavol odišiel.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za osobu, ktorá je tvojím Sprievodcom Veľkou výpravou.
A nezabudni poďakovať aj svojmu Sprievodcovi!

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Poznáš niekoho, kto je vedúcim alebo pomocníkom v tvojom zbore alebo hovorí iným o Ježišovi? Kto vedie tvoj zbor alebo školskú skupinku? Možno je to tvoj Sprievodca!
Kúp alebo vyrob tejto osobe pohľadnicu ako vďaku za všetko, čo pre teba a ostatných robí. Okrem ďakovania a podpísania sa môžeš opísať aj slová z 1. Timoteovi 3:13 ako správu na povzbudenie, tak ako Pavol písal Timotejovi, aby ho povzbudil.