18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

87. Patríme Bohu

Nosíš školskú uniformu? Čo to povie ľuďom, keď ťa uvidia ju nosiť?

Ako vieš na futbalovom zápase povedať, kto fandí ktorému tímu?

Ako si myslíš, že ľudia vedia, či niekto patrí Bohu?
Patríme Bohu
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Timoteovi 6:13a. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol varoval svojho mladého priateľa Timoteja, že viera v Ježiša Krista nie je u veľa ľudí populárna. Bolo by lákavé pridať sa ku všetkým ostatným, odísť od viery alebo myslieť iba na peniaze.
Byť odlišný nie je nikdy ľahké. Ako mohol preto Timotej odolať zídeniu z cesty či zapretiu Ježiša? Bude jeho viera a jeho vedenie dosť silné, aby sa postavilo falošným učiteľom?

1. Timoteovi 6:12-20

Teraz si spolu prečítajte 1. Timoteovi 6:12-20.
Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom: Plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život.

Čo sa stalo potom...

Pavlovi na Timotejovi veľmi záležalo. Timotej potreboval praktické rady, aby vedel, čo robiť a Pavol mu ich v tomto liste dal. Timotej a jeho zbor potrebovali závisieť na Božej dobrote, jeho 'milosti'.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 114.

Vedel si, že?

Posolstvo Pavol dáva Timotejovi praktické rady: kto by mal viesť zbor; ako by sa mali správať; ako viesť zbor; a čo učiť.

Timotejov výcvik Timotej bol mladým mužom a niektorí ľudia si mysleli, že bol na vedenie zboru primladý. Mal však dobrý výcvik s Pavlom. Cestoval s Pavlom na jednej z jeho dlhých ciest; bol vyslaný na návštevu do zboru v Tesalonikách, keď zažívali ťažkosti; pracoval s Pavlom v Korinte a Efeze; obaja šli do Jeruzalema, zaniesť tamojšiemu zboru peňažné dary; a trávil čas s Pavlom, keď bol vo väzení.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boh, aby ti ukázal, kde môžeš bojovať za dobrú vec a kde môžeš bojovať proti zlým veciam.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Hannah spolu so svojím krstným otcom Peteom čítali tento biblický príbeh:

Hannah má 8 rokov a žije v Belgicku. Má rada mačky a číta veľa kníh.
Hannah sa spýtala: "Prečo bude Kristus 'odhalený'?"

Pete odpovedal: “'Odhalený' v skutočnosti znamená to isté ako sa zjaviť. Hovorí to teda, že Ježiš príde druhý raz. Ježiš učil svojich učeníkov, že na konci sveta sa vráti a bude posledný súd, kde oddelí všetkých ľudí na dve skupiny - tých, ktorí v neho veria a tých, ktorí v neho neveria.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Byť kresťanom je o žití pre Ježiša - o milovaní ho, poslúchaní ho a nasledovaní ho. Je to ako byť spevákom alebo hercom na pódiu s iba jedinou osobou v hľadisku - Ježišom. Hráme - alebo žijeme - iba pre neho!

Prečítaj si Matúša 5:16, aby si zistil, že Ježiš chce ľudí, ktorí svietia pre neho. Tu je zopár rád:
• Dávaj si pozor na svoje slová. Slová vedia spraviť veľa dobrého ale aj veľa škody.
• Buď vždy láskavý a rob to, čo Ježiš od teba chce - aj keď sú tvoji kamaráti nepríjemní alebo začnú robiť zlé veci.
• Buď pripravený. Rozmýšľaj o tom, čo by si povedal, ak by sa ťa niekto opýtal, prečo si kresťanom.

Ak budeš svietiť pre Ježiša, tvoji kamaráti si všimnú, že si kresťan.