18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

90. Buď pripravený

Predstav si, že je školský deň. Darí sa ti pripraviť sa na čas? Chodíš:
Často neskoro?
Často na čas?
Často skoro?

Predstav si, že ideš na dovolenku alebo denný výlet. Darí sa ti pripraviť sa na čas? Chodíš:
Často neskoro?
Často na čas?
Často skoro?

Predstav si, že sa ideš hrať s kamarátmi. Darí sa ti pripraviť sa na čas? Chodíš:
Často neskoro?
Často na čas?
Často skoro?
Buď pripravený
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Tesalonickým 5:9. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol pracoval v Tesalonikách nejakú dobu, no musel odísť predtým, ako to dokončil. Timotej ich navštívil a povedal Pavlovi, že boli odvážni a nevzdali sa kresťanstva, keď pre nich nastali ťažkosti. Pavol im preto napísal, vysvetlujúc podrobnejšie, čomu veriť a ako sa správať ako kresťania. Hovorí im, že majú byť pripravení, keď sa Ježiš vráti: majú úžasnú nádej večného života s Bohom.

1. Tesalonickým 5:1-11

Teraz si spolu prečítajte 1. Tesalonickým 5:1-11.
Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota! , vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Čo sa stalo potom...

Pavol povzbudzuje ľudí v zbore, aby sa navzájom povzbudzovali. Prosí ich, aby milovali svojich vodcov a žili v súlade s Božou vôľou. Vďaka dobrým Božím darom a tomu, že sú si blízko jeden druhému a Bohu, môžu byť stále šťastní.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 114.

Vedel si, že?

Tesaloniki boli veľké a dôležité mesto v severnom Grécku.

Pavol Pavol tomuto zboru napísal okolo roku 50 alebo 51 nášho letopočtu. Toto bol jeho prvý list.

Posolstvo Pavol zbor navštívil, no nemohol ostať dlho kvôli veľkému odporu Židov v tej oblasti. Môžeš si o tom prečítať v Skutkoch 17:1-9. Tento list ukazuje, aký je Pavol spokojný, že zbor narástol aj po takom krátkom učení.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol pochopiť toto posolstvo.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Čo pre teba znamená Biblia?
Spýtal si sa seba túto otázku v prvej etape, v príbehu 'Pád'?
Zaznačil si si svoju odpoveď, alebo si pamätáš, aká vtedy bola?

Spomeň si na všetko, čo si zistil počas putovania Veľkou výpravou.

Čo teraz vieš, čo si predtým nevedel?
Čo ťa prekvapilo?
Zaskočilo ťa niečo?
Ktorá bola tá najlepšia časť?
Ktorá bola tá najhoršia časť?
Zmenila sa od prvej etapy tvoja odpoveď na tú otázku?

A čo tvoj Sprievodca? Zmenila sa jeho odpoveď, odkedy ste sa spolu vydali na Veľkú výpravu?