14. etapa: Veľký Boží plán

66. Posledná večera

Aké je tvoje obľúbené jedlo?

Bol si na špeciálnej večeri pri príležitosti niekoho narodenín, alebo na Vianoce či Deň vďakyvzdania? A čo takto večera na rozlúčku s niekým?

Ktoré špeciálne dni si pripomínate u vás doma alebo vo vašej krajine? Ako ich oslavujete?
Posledná večera
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Lukáša 22:19b. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš išiel s priateľmi do Jeruzalema na každoročnú oslavu Paschy. Každý deň šiel Ježiš do Chrámu hovoriť o Bohu a každý deň si ho prišlo vypočuť veľa ľudí. No niektorí zo židovských náboženských vodcov sa báli, že nastanú problémy a začali hľadať spôsob, ako sa Ježiša zbaviť. Ježišov priateľ Judáš sa im rozhodol pomôcť. Medzitým prišiel čas na veľkonočnú večeru...

Lukáš 22:14-23

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 22:14-23.
Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť, lebo hovorím vám: Už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová
zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza! A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí.

Čo sa stalo potom...

Po večeri sa Ježiš išiel modliť. Jeho priatelia išli s ním, no stále zaspávali.
Ježiš sa urputne modlil: vedel, že bude musieť urobiť niečo veľmi ťažké. A vtedy prišiel Judáš so skupinou vojakov. Judáš im ukázal, ktorý z nich bol Ježiš a vzali ho do väzenia.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 90.

Vedel si, že?

Pacha/Pesach Ježiš sa zišiel s priateľmi, aby jedli pesachovú (veľkonočnú) večeru (viď štvrtú etapu) pečeného baránka, nekvaseného chleba a horkých bylín. Bola to každoročná spomienka na jedlo, ktoré Mojžiš a Boží národ jedli poslednú noc predtým, ako ich Boh vyslobodil z otroctva v Egypte.

Chlieb Týždeň jedli ľudia chlieb, robený bez kvasníc, aby nenarástol. Nemohli mať dokonca žiadne droždie ani doma!

Víno Štyri poháre vína sa vypili počas večere. Ježiš použil jeden z pohárov vína, aby svojim priateľom povedal, že zomrie, a že to bude preto, aby ľuďom mohol Boh odpustiť. Keď to vtedy hovoril, v skutočnosti mu veľmi nerozumeli.

Zrada Ježiš vedel, že jeden z jeho priateľov ho zradí. Judáš Iškariotský nebol spokojný s niektorými vecami, ktoré Ježiš vravel a robil. Šiel za kňazmi a súhlasil, že im Ježiša predá. Zaplatili mu tridsať strieborných.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Pane Ježišu, pomôž mi pochopiť, akú úžasné tvoje skutky boli. Pomôž mi pochopiť, čo pre mňa znamenajú."

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Sam spolu so svojou mamou Rachel čítali tento biblický príbeh:

Sam má 12 rokov, žije v Austrálii a rád hrá futbal a surfuje.

Sam sa spýtal: “Prečo by si Ježiš držal pri sebe zradcu?"

Rachel odpovedala: “Ježiš si zvolil reálnych ľudí, aby ho nasledovali - ľudí, ktorí robili chyby, ako aj ja či ty, aby veľmi jasne ukázal, že neprišiel iba pre 'dobrých' ľudí. Judáš ukradol peniaze a vynadal Márii za umytie Ježišových nôh drahou voňavkou. Klamal a - nakoniec - Ježiša chytil pre Farizejov, čo viedlo k jeho smrti na kríži. Myslím, že si Ježiš vybral Judáša, aby bol jeho nasledovník, pretože chcel, aby sme vedeli, že Boh nás všetkých miluje, aj keď nežijeme podľa neho. No tak ako Judáš musel žiť s následkami rozhodnutí, ktoré vo svojom živote urobil, tak musíme aj my.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

V mnohých cirkvách ľudia stále používajú chlieb a víno, aby si pripomenuli Ježiša. Tento obrad sa môže nazývať 'Večera Pánova' alebo 'Eucharistia'. Ak chodíš do kostola, zisti, či takýto obrad máte a ako sa volá.

Zúčastnil si sa už takejto bohoslužby? Popros svojho Sprievodcu, aby išiel s tebou.
Po bohoslužbe si znovu prečítaj biblický príbeh poslednej večere, ktorú Ježiš s priateľmi jedol. Čím bola bohoslužba, na ktorej si bol, rovnaká? Čo bolo iné?