14. etapa: Veľký Boží plán

67. Ježiš na súde

Ak urobíš niečo zlé, si potrestaný? Dostaneš napr. zaracha, alebo musíš ostať po škole, alebo musíš ísť von z triedy?

Povieš si niekedy: "To nie je fér!"? Aká je tá najmenej spravodlivá vec, na ktorú si spomenieš, že sa ti stala?

Predstav si, že tvoji najlepší kamaráti ťa sklamali, ľudia o tebe hovoria klamstvá, správajú sa k tebe nespravodlivo a cítiš sa, ako by bol celý svet proti tebe. Aké slová by si použil na opísanie toho, ako by si sa cítil? Čo by si chcel urobiť alebo povedať?
Ježiš na súde
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Jána 18:37. Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiša zobrali pred židovských náboženských vodcov, ktorí ho spovedali a nechali ho zbiť. Potom ho vzali k rímskemu guvernérovi, Pilátovi.

Ján 18:28-40

Teraz si spolu prečítajte Jána 18:28-40.
Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona! Židia mu na to: My nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal: Čo je pravda? ! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! Barabbáš bol však zbojník.

Čo sa stalo potom...

Pilát nechal Ježiša zbiť. Vojaci ho obliekli do plášťa a uplietli z tŕňových vetiev korunu, ktorú mu dali na hlavu, predstierajúc, že si myslia, že je kráľ. Pilát aj tak nedokázal nájsť nič, čo by Ježiš urobil zlé.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 90.

Vedel si, že?

Veľkňazi Ježiš bol zatknutý náboženskými vodcami, no tí ho nemohli potrestať, ako chceli. Museli ho zobrať za rímskym guvernérom a primäť ho, aby súhlasil s ich rozhodnutím: rozhodli sa, že Ježiš sa rúhal voči Bohu a musí zomrieť.

Pilát Tento muž bol rímskym guvernérom. Mal moc Ježiša zachrániť, no vedel, že židovskí vodcovia a hlučné davy chceli, aby zomrel.

Barabáš bol už predtým vo väzení. Bol lupič a vrah a viedol povstanie proti Rimanom, ktorí krajine vládli. Pilát dal davu na výber medzi prepustením Barabáša alebo Ježiša - a oni si vybrali Barabáša.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti dal silu postaviť sa za to, čo je správne, aj keď je to veľmi náročné urobiť a druhí si budú myslieť, že sa mýliš.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď
spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Ak si prečítaš niekoľko nasledujúcich veršoch z Jánovho evanjelia, uvidíš, že ľudia v dave kričali, aby bol Ježiš pribitý na kríž. Toto sa volá 'ukrižovanie'. Kríž sa často používa ako znak kresťanských kostolov, pretože Ježiš takto zomrel.
Vezmi si hárok papiera (o veľkosti A4) a takto ho poskladaj a pretrhni:
• Prelož ľavý horný roh tak, aby sa stretol s pravým okrajom papiera a urob pevný, rovný zhyb.
• Prelož horný vrchol trojuholníka (alebo pravý horný roh) naprieč k spodnému ľavému vrcholu.
• Prelož papier dvakrát pozdĺžne na polovicu.
• Pretrhni papier pozdĺžne na polovicu, začínajúc z rovnej strany.
• Papier roztvor a zisti, čo si vytvoril!