14. etapa: Veľký Boží plán

68. Ježiš zomiera

Rozmýšľaj nad tým, čo si sa doteraz dozvedal o Ježišovi. Spomenieš si na príbeh, ako uzdravil muža? Aké úžasné veci hovoril a robil? Aké najlepšie veci Ježiš robil?

Čakal by si, že si z osoby ako je táto budú uťahovať, mučiť a zabijú ju?

Videl si niekedy film o Ježišovej smrti? Čo bola tá najhoršia časť?
Ježiš zomiera
Začni etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Jána 19:30. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Čo sa stalo doteraz...

Pilát prehovoril k davu a povedal im, že Ježiš nie je vinný z urobenia ničoho zlého. Chcel Ježiša oslobodiť, no dav neprestával kričať, že ho chcú zabiť.

Ján 19:16-30

Teraz si spolu prečítajte Jána 19:16-30.
Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho zavesiť na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: Nepíš „kráľ Židov“ , ale „On povedal: Som kráľ Židov“. Pilát však odpovedal: Čo som napísal, napísal som. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale žrebujme oň, čí bude! Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili žreb. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: Som smädný! Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Čo sa stalo potom...

Ježišov priateľ Jozef dostal povolenie Ježiša pochovať. Vzal mŕtve telo z kríža. Za pomoci ďalšieho priateľa, Nikodéma, bolo Ježišovo telo zabalené v látkach a vložené do jaskynnej hrobky v záhrade. Veľký balvan bol postavený pred otvor hrobky. Vyzeralo to, že je všetkému koniec.
Naozaj?

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 90.

Vedel si, že?

Kríž Byť pribitý na kríž (ukrižovanie) bol hrozný spôsob, ako zomrieť. Človek niesol priečne brvno a naň bol pribitý; potom bol zdvihnutý hore, keď bolo brvno pribité na zvislý stĺp. Mohlo trvať aj niekoľko dní, kým takto človek zomrel.

Kráľ Židov Pilát trval na tom, aby bola táto ceduľka daná na kríž nad Ježišovu hlavu. Bola napísaná v troch jazkoch (aramejsky, latinsky a grécky), aby to každý vedel prečítať.

Špongia a víno/ocot Lacné víno dávali tým, ktorých križovali, aby im zmiernili bolesť.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Buď v tichosti a rozmýšľaj o tom, koľko Ježiš pre nás obetoval. Potom povedz svoju vlastnú modlitbu vďaky.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Často robíme, čo chceme, namiesto toho, čo Boh chce. Toto sa volá 'hriech'.
Hriech nás delí od Boha.
Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, nedokážeme sa hriechu zbaviť.
Niekto musí byť potrestaný za zlo, ktoré sme spravili. Iba jedna osoba si dokáže s hriechom poradiť - Ježiš.

Keď Ježiš zomrel na kríži, bol potrestaný za naše hriechy. Keďže vstal z mŕtvych, umožnil ľuďom, ktorí ho nasledujú, prísť do Božej blízkosti. Ježiš sa zbavil našich hriechov za nás.

Ak sa odvrátime od hriechu a prosíme Boha o odpustenie, odpustí nám, aby sme s ním mohli byť naveky. Toto je bezplatný dar od Ježiša. Nemôžeme si ho zaslúžiť ani zaň zaplatiť - no môžeme ho prijať.

Keď si zvolíme Ježiša a prosíme o odpustenie, Boh zabúda na naše minulé hriechy a dáva nám nový začiatok. A vtedy dobrodružstvo nasledovania Ježiša naozaj začína. Skús sa o tom porozprávať viac so svojím Sprievodcom alebo priateľom v kostole.