9. etapa: Piesne a príslovia

42. Prosím, odpusti mi!

Prosím, odpusti mi!

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Sam spolu so svojou mamou Wendy čítali príbeh 'Prosím, odpusti mi!'

Sám má 9 rokov a má rád futbal.

Sam a Wendy mali iný biblický preklad ako ten, ktorý bol použitý v knihe Veľká výprava, takže prvé Samove otázky boli o význame niektorých slov.
Rozprávali sa o tomto:

Sam: “Čo sú to 'previnenia'?“
Wendy: “To isté, čo 'hriech': spraviť niečo zlé voči Bohu.“
Sam: “A čo 'vina'?“
Wendy: “To je tiež to isté, ako hriech.“
Sam: “Takže stále dokola vraví 'odpusti mi moje hriechy'?“
Wendy: “Presne!“
Sam: “Áha, chápem. Takže je to o prosení Ježiša o odpustenie?“
Wendy: “Je to o Dávidovi, ktorý prosí Boha o odpustenie svojich hriechov, takže to bolo pred Ježišovým časom. Ale aj vtedy bol Boh milosrdným Bohom.
Dávid to vedel a prosil Boha, aby mu odpustil, pretože vedel, že iba Boh dokáže zmazať všetky jeho hriechy. A Dávid vedel, že to Boh nerobí len pre náš zisk, ale pretože je milosrdným Bohom. Aj dnes je stále milosrdným Bohom - stále čaká na to, aby sme sa vrátili do vzťahu s ním. Keď Ježiš zomrel a opäť vstal, Boh zaplatil tú najväčšiu cenu za to, aby sme už nikdy od neho nemuseli byť odlúčení.“

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.