9. etapa: Piesne a príslovia

43. Dobroreč Hospodinovi!

Sú tvoji učitelia a iní dospelí skúpi na chválu, alebo ťa chvália štedro? Ako často hovoria "Dobrá práca!", "To je skvelé!" alebo "Výborné!"? Aké to je, keď ťa pochvália?

Ako často hovoríš takéto veci svojim kamarátom a svojej rodine? Ako sa správajú, keď im poďakuješ a povieš im niečo pekné? Ako sa pri tom cítiš ty?

A čo Boh? Si skúpy alebo štedrý so svojou chválou jemu? Alebo je to niečo, nad čím sa ani veľmi nerozmýšľal?
Dobroreč Hospodinovi!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu zo Žalmu 103:2. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!

Čo sa stalo doteraz...

V tejto piesni začína autor premýšľaním nad tým, koľko toho pre neho Boh spravil - avšak onedlho sa nadchne ešte viac, keď si uvedomí, aká je Božia láska pre 'všetkých, čo ho uctievajú'.

Žalm 103:1-14

Teraz si spolu prečítajte Žalm 103:1-14. Dávidov.
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu.
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!
On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb.
Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.
Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi.
Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným.
Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky.
Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.
Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať.
Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení.
Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.
Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach.

Čo sa stalo potom...

Táto pieseň pozýva každého a všetko, aby prišli a chválili Boha - anjelov, všetkých nasledovníkov Boha aj všetko stvorenstvo.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 60.

Vedel si, že?

Kniha Žalmov Do knihy Žalmov v Biblii bolo zozbieraných 150 žalmov, no aj na miestach v ďalších knihách Biblie nájdeme použité modlitby a žalmy podobného štýlu. Dokážeš spolu so svojím Sprievodcom nejaké v Biblii nájsť?

Pieseň Slovo 'žalm' znamená 'pre hru na harfe' alebo 'pre hru na strunovom nástroji'.

Autor Žalm 103 je jednou z piesní, ktorú pravdepodobne napísal Dávid.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Sú v žalmoch verše, ktoré hovoria to, čo chceš povedať aj ty? Použi Dávidove slová ako svoje vlastné slová chvály Boha.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku?
Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Koľkými rôznymi slovami dokážeš opísať Boha? Sprav si zoznam slov vďaky a chvály.
• Nájdi si veľa rôznych kusov papiera - v rôznych farbách a s rôznymi vzormi.
• Urob si z kartóna vzor šesťuholníka, ako môžeš vidieť nižšie, a použi ho na vystrihnutie viacerých rôznych tvarov z papiera.
• Na každý šesťuholník napíš jedno zo svojich 'Božích' slov.
Následne daj tieto tvary opatrne dokopy, aby do seba zapadali. Nalep ich na čistý papier, aby ti vznikla mozaika chvály pre Boha.