9. etapa: Piesne a príslovia

44. Buď múdry!

'Príslovie' je múdre porekadlo. Často to vyzerá, že tie slová nedávajú žiaden zmysel - a vtedy si uvedomíš, že majú skrytý význam. Poznáš nejaké príslovia?

Ako sa môžeš stať múdrym a vedieť, čo je správne?

Predstav si, že by si vždy vedel, čo je správne a najlepšie? Nebolo by to úžasné?
Buď múdry!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Prísloví 3:6. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.

Čo sa stalo doteraz...

Kniha Prísloví vyučuje, že všetka múdrosť je darom od Boha - a spôsob, ako byť múdry, je dôverovať Bohu.

Príslovia 3:1-8

Teraz si spolu prečítajte Príslovia 3:1-8.
Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj.
Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí.
Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum.
Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.
Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.
Uzdraví sa tvoje telo a vzpružia sa tvoje kosti.

Čo sa stalo potom...

Múdrosť a zdravý rozum sú - podľa Prísloví - cennejšie ako peniaze a šperky.
Sú cestou k bezpečnému a šťastnému životu.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 60.

Vedel si, že?

Šalamún bol známy kvôli svojej múdrosti. Mnohé z prísloví v knihe Prísloví v Biblii pochádzajú od neho.

Príslovia obsahujú veľa rád o práci, rodine, správaní, o tom, čo je správne a nesprávne a rôznorodých praktických záležitostiach. Sú tam príslovia o férovosti, o tom, ako byť dobrým priateľom, či o tom, ako sa chovať k ľuďom, ktorí sú chudobní alebo potrebujú pomoc.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Bože Otče, ďakujem ti, že nám dávaš svoje slová v Biblii, aby sme mohli byť šikovní a múdri - najlepší, akí vieme byť."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Poznáš niekoho, kto je oveľa starší ako ty a je kresťanom - možno tvoj starý rodič alebo niekto z kostola? Ak nikoho staršieho nepoznáš, opýtaj sa svojho Sprievodcu, či nepoznajú niekoho, s kým by ste sa spolu mohli porozprávať.
Porozprávaj sa s týmto starším kresťanom a popros ho, aby ti povedal, čo to pre neho znamená, byť kresťanom. Čo sa počas svojho života naučil? Ako žil pre Boha? Čo robil, keď sa snažil ho nasledovať a poslúchať ho? Čo bolo na tom to najlepšie?