9. etapa: Piesne a príslovia

41. Dobrý pastier

Videl si už obrázky alebo modely čudesných prístrojov, ktoré ťa oblečú, spravia ti raňajky, vezmú psa na vychádzku a urobia všetky domáce práce?!

Zahraj sa na vynálezcu a vymysli fiktívny prístroj, ktorý ti bude dávať jedlo a pitie, ochráni a obráni ťa, poteší ťa a rozveselí a postará sa o teba. Aký je veľký? Aké zariadenia obsahuje?


Poznáš niekoho, kto pre teba toto všetko - a viac - robí?
Dobrý pastier
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu zo Žalmu 23:6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

Čo sa stalo doteraz...

Ako chlapec sa Dávid staral o ovce svojho otca. Vedel, aké je pre pastiera dôležité, nájsť pre zvieratá jedlo a vodu - a aké to bolo, chrániť ich pred rôznymi nebezpečenstvami. Keď Dávid rozmýšľal o Bohu, videl ho ako úžasného pastiera a napísal túto pieseň.

Žalm 23

Teraz si spolu prečítajte 23. žalm.
Dávidov žalm.
Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba.
Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.
Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena.
Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.
Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť.

Čo sa stalo potom...

Ľudia odvtedy používajú slová Dávidovej piesne (alebo 'žalmu') na to, aby Bohu povedali, aký k nemu majú vzťah.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 60.

Vedel si, že?

Pastieri mali nebezpečnú a osamelú prácu, pracujúc dlhé hodiny na poliach a často spiac v noci vonku. Pastieri museli nájsť pre ovce a kozy trávu na jedenie, vodu, aby mali čo piť, a museli ich chrániť pred divými zvieratami a zlodejmi.

Vedenie V biblických časoch kráčal pastier pred ovcami; všetky ho nasledovali.

Boh pastier Biblia často opisuje Boha ako pastiera, ktorý sa verne o svoj ľud stará, bez ohľadu na ťažkosti. Prečítaj si Jána 10:11 a zisti, kto o sebe hovorí ako o 'Dobrom pastierovi'.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ktorá je tvoja obľúbená časť tohto žalmu? Použi Dávidove slová ako svoju vlastnú modlitbu Bohu.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Maya spolu so svojou starou mamou Christine čítali tento biblický príbeh:

Sedemročná Maya má rada umenie.

Maya sa spýtala: “Prečo je časť o ovciach a časť o ľuďoch?”

Christine odpovedala: “Myslím si, že je to všetko naozaj o ľuďoch. Myslím si, že človek, ktorý to napísal, musel rozmýšľať nad tým, aké to asi je, byť ovcou.
A, ak by ovcou bol, aké by to bolo, ak by Boh bol jeho pastierom. Ako by sa o neho Boh staral? Bol by Boh dobrým pastierom? Ak sa pozrieš na časť, ktorá sa ti najviac páčila (verš 6), vidíš, že si myslel, že Boh by bol veľmi dobrým pastierom. A človek, ktorý tento žalm napísal, chcel naozaj stráviť celý svoj život s tým, že sa o neho Boh stará.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu

Skús si to

Spolu so svojím Sprievodcom alebo ďalším kamarátom si skúste napísať svoj vlastný žalm pomocou vlastných slov chvály a odpovede, alebo si vyberte verše z Biblie ako základ. Pamätaj, že Dávid svoje piesne a žalmy písal, aby ukázal, čo si myslel a čo cítil, a aby vyjadril, čo chcel povedať Bohu. Použi tieto počiatočné body aj vo svojom vlastnom žalme.

Môžeš tam zahrnúť:
• niečo dobré, čo pre teba Boh urobil: toto môže byť hocičo dobré, čo sa ti stalo;
• aký si myslíš, že Boh je, kto je a čo robí;
• spôsob, ktorým oslavuješ dobré veci;
• niečo, čo chceš, aby Boh pre teba urobil.

Povedz svoj žalm vždy, keď budete spolu prechádzať Veľkou výpravou.