20. etapa: Navždy s Bohom

99. Hip hip hurá!

Počul si už o 'flash mob', kedy veľká skupina ľudí urobí niečo nečakné, napr. začne zrazu spievať alebo si ľahne uprostred rušného verejného priestoru? Možno si z takého niečoho videl video? Myslíš si, že by to bola sranda?

V akom najväčšom dave si kedy bol? O akom najväčšom dave si počul alebo si videl?

Aké by to bolo, keby všetci títo ľudia spievali a hovorili úžasné a dobré veci o Bohu? Myslíš si, že by to bola sranda?
Hip hip hurá!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Zjavenia 19:6b. Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

Čo sa stalo doteraz...

Kresťania, žijúci v prvom storočí, veľmi trpeli za svoju vieru. Jánové úžasné videnia hovoria príbeh o tom, ako budú všetky mocnosti zla porazené Ježišom. Zástupy veriacich v nebi budú kričať: "Chváľte Hospodina!" Bude to ako veľká svadobná hostina. Vzkriesený Ježiš - ktorý dal svoj život ako jahňa, obetované za svoj ľud - je ženíchom. Krásna cirkev, zmierená s Bohom skrz Ježiša, je nevestou. Každý, kto patrí Ježišovi, je pozvaný na hostinu.

Zjavenie 19:5-10

Teraz si spolu prečítajte Zjavenie 19:5-10.
Od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí! Počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd, a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal: Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu — lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú hostinu. A doložil: Toto sú pravdivé Božie slová. I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: Stráň sa toho! Som iba služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! Ježišovo svedectvo je totiž duch proroctva.

Čo sa stalo potom...

Satan (diabol) a všetky jeho mocnosti búdu potom zničené. Na konci času bude súd všetkých ľudí za to, čo vykonali. No ľudia, ktorí veria v Ježiša, majú svoje mená napísané v knihe života a budú žiť s Bohom naveky.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 126.

Vedel si, že?

Uctievanie Toto bude každého reakcia na Baránka (spomeň si, že Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi ako o Bárankovi Božom). Nové nebo a nová zem však nebudú ako nudná bohoslužba! Bude to úžasná vláda Kráľa pokoja a dobra - a všetci sa na nej budeme podieľať.

Apokalyptický Slová v knihe Zjavenia sú druhom textu, ktorý sa volá 'apokalyptický'. Autor má zvláštne videnia o budúcnosti. Môže písať v tajnosti a používať nejakú šifru na veci, ktoré sa diali za jeho časov.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Uctievaj Boha spievaním niektorých svojich obľúbených piesní chvály - alebo si vymysli vlastné.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Chris spolu so svojou mamou Erin čítali tento biblický príbeh:

Chris má 8 rokov a pochádza z Pennsylvánie; má rád LEGO a zaujíma sa o dejiny svetových vojen.

Chris povedal: “Myslím si, že to bol anjel, ktorý hovorí: 'Neuctievaj ma.' Takže ak je to anjel, ktorý hovorí: 'Neuctievaj ma', prečo sa potom Ján poklonil k anjelovým nohám? Prečo ten anjel hovorí: 'Neuctievaj ma'?”

Erin navrhla: “Ján napísal knihu Zjavenia cez sny a vidiny, ktoré mu dal Boh. Verše 5 a 6 nám hovoria, že hlas prišiel z trónu a znel ako veľký zástup, hučiace vody a hromobitie. Ján bol v úžase, jeho zmysly premožené. Počuť úžasné zvuky, vidieť nádherné veci, ako látky na svadbu, bolo pre Jána úžasné a nevysvetliteľné. Anjel hovorí k Jánovi, prikazujúc mu, aby napísal, čo Boh chce. Ján teda - ako reakciu na všetko, čo vidí - odpovedá uctievaním a klania sa - pretože Boh je tak čistý, pravdivý a svätý. Ján sa však vo svojom vytržení pokloní k anjelovým nohám. Anjel ho zastaví a usmerní Jánovo uctievanie - nie na anjela, ale na Boha, ktorého bude uctievať v úplnej pravdivosti v nebi.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Ľudia uctievajú po celom svete. Niektorí uctievajú falošných bohov. Niektorí sa klaňajú tvárou až po zem. Iní tancujú alebo spievajú alebo obetujú. Niektorí vravia, že nič neuctievajú, no strávia svoj život zarábaním veľa peňazí, alebo premýšľaním iba o výhre či úspechu. Možno uctievajú tieto veci.

Kresťania uctievajú jediného pravého Boha, ktorý stvoril všetko. Je dobré uctievať v kostole, no uctievať sa dá aj na iných miestach. A existuje mnoho rôznych spôsobov uctievania. Čo ti dáva pocit blízkosti Bohu? Ako ukazuješ Bohu, že ho miluješ? To je uctievanie!

Máš druhých ľudí, s ktorými uctievaš? Porozprávaj sa o tom s tvojím Sprievodcom.