11. etapa: Ježiš, Boží syn

52. Ver v nemožné

Ako si myslíš, že vyzerá anjel? Ako by si jedného spoznal, keby že ho uvidíš?

Keď sa zjavia obyčajným ľuďom, hovoria anjeli v Biblii často: "Nebojte sa!"
Prečo si myslíš, že to hovoria?

Chcel by si vidieť alebo stretnúť anjela? Prečo áno, prečo nie?
Ver v nemožné
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Lukáša 1:32. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.

Čo sa stalo doteraz...

Zachariáš a jeho žena Alžbeta milovali a slúžili Bohu. Nanešťastie nemohli mať deti a boli teraz už príliš starí, aby sa stali rodičmi. Zachariáš bol prorokom. Jedného dňa, keď bol v Chráme, sa mu zjavil anjel a povedal mu, že Alžbeta bude mať dieťa - ktorého majú nazvať Ján. Anjel povedal, že Ján bude veľkým Božím služobníkom. Zachariáš tomu nevedel uveriť! Anjel povedal, že kvôli tomuto nebude vedieť hovoriť, až kým sa dieťa nenarodí.
Onedlho na to Alžbeta zistila, že čaká dieťa. Medzičasom sa ale dialo niečo iné...

Lukáš 1:26-38

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 1:26-38.
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou.
Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená.
Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi:
Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné. Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Čo sa stalo potom...

Na rozdiel od Zachariáša, Mária verila tomu, čo jej povedal anjel. Šla za svojou sesternicou Alžbetou podeliť sa s touto dobrou správou. Alžbeta vedela, že Máriine dieťa bolo špeciálne. Mária zaspievala úžasnú pieseň vďaky Bohu. Vedela, že jej dieťa bolo naplnením Božieho zasľúbenia. Tri mesiace po Máriinej návšteve sa narodil Alžbetin syn, Ján. Zachariáš napísal, že chlapec sa má volať Ján a okamžite začal opäť rozprávať a chváliť Boha.
Pochopil, že Ján bol prorok, predpovedaný v Starom zákone, ktorý ľudí pripraví na príchod Ježiša, Mesiáša. Ako Ján vyrastal, Boží Duch bol s ním.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 72.

Vedel si, že?

Mária bola tínedžerka a nebola ešte vydatá, keď bola navštívená anjelom Gabrielom, ktorý jej povedal, že si ju Boh vybral, aby bola matkou jeho Syna.

Jozef Mária sa mala vydať za stolára z mesta, menom Nazaret. Mal neskôr sen, v ktorom mu anjel povedal, aby neváhal a oženil sa s Máriou, a že to dieťa bolo Božím synom.

Alžbeta bola príbuzná Márie a tiež čakala dieťa, z ktorého vyrástol Ján Krstiteľ. Príbeh jeho narodenia nájdeš viac v Lukášovi 1:5-25; 57-66.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Drahý Bože, rozmýšľam, čo chceš, aby som pre teba urobil."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si anjela!
Budeš potrebovať hárok bieleho papiera, bielu voskovku alebo sviečku, tmavú vodovú farbu, veľký štetec, ochranu proti zašpineniu oblečenia a miesta, kde budeš pracovať - a veľa teplej, mydlovej vody na čistenie na konci.
Toto je špinavá úloha, zakry preto všetko, čo by sa mohlo zničiť.
• Použi voskovku alebo sviečku na nakreslenie anjela na papier.
• Prejdi obrysmi niekoľkokrát, aby si si bol istý, že je tam dostatok vosku.
• Teraz premaľuj obrázok od hora dolu vodovou farbou. Počas toho sa zjaví anjel!
Spomenieš si, čo povedal anjel, keď sa zjavil Márii?