11. etapa: Ježiš, Boží syn

54. Priprav sa

Musel si niekedy pozametať cestu od lístia alebo snehu? Alebo videl si buldozér, ako si presekáva cestu lesom, či snežný pluh, čistiaci cestu?

Predstav si, že niekto skutočne dôležitý príde navštíviť tvoju krajinu. Dostal si za úlohu, pripraviť sa na túto osobu! To bude o trochu viac práce, ako len vyčistiť cestu! Ako zabezpečíš, aby bolo všetko pripravené pre jej príchod?

Tvoja Veľmi dôležitá osoba dorazila! Aký si myslíš, že tento okamih bude?
Priprav sa
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Lukáša 3:16a. Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Čo sa stalo doteraz...

Ján Krstiteľ žil na púšti. Tu k nemu prehovoril Boh a povedal mu, aby začal ľuďom hovoriť, nech sa obrátia späť k Bohu. Lukáš, autor tohto evanjelia, použil slová starozákonného proroka Izaiáša na opísanie Jána. Lukáš chcel, aby ľudia vedeli, že tento Ján bol ten špeciálny posol, prisľúbený Bohom, ktorý pripraví cestu Božiemu služobníkovi, Ježišovi.

Lukáš 3:2-16

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 3:2b-16.
Zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom! Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.
Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Čo sa stalo potom...

Ján hovoril ľuďom dobrú Božiu zvesť mnohými rôznymi spôsobmi. No Herodesovi, vládcovi, povedal, že koná zle. Herodes nakoniec zavrel Jána do väzenia. Predtým, ako sa to stalo, bolo mnoho ľudí Jánom pokrstených, ukazujúc, že sa chceli odvrátiť od svojich hriechov a začať žiť pre Boha. Potom, jedného dňa, Ježiš prišiel za Jánom a nechal sa pokrstiť. Bolo to znamenie, že jeho život patril Bohu.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 72.

Vedel si, že?

Ján Krstiteľ Jánova úloha (predpovedaná takmer 800 rokov predtým) bola pripraviť cestu pre osobu, ktorá sa mala stať oveľa známejšou ako on. Pre náboženských vodcov sa stal okamžite nepopulárnym, keď hlásal, že nie je dôvod si myslieť, že Židia by mali očakávať Božiu milosť len preto, že sú Židia (potomkovia Abraháma). Božia milosť príde, keď ľudia prejavia pokánie a poslušnosť.

Obráťte sa alebo kajajte sa Jánovo posolstvo bolo, že ľudia sa musia obrátiť späť k Bohu alebo 'sa kajať'.

Krstiteľ Keď ľudia Jánovo posolstvo počuli a chceli zmeniť svoj život a nasledovať Boha, šli spolu s ním do rieky Jordán. Ponoril ich do vody na znamenie, že Boh obmyje všetky veci, ktoré vykonali zle a odpustí im. Toto ponáranie sa volalo 'krstenie' a bolo použité ako prezývka pre Jána.

Mesiáš Ľudia čakali a očakávali, že Boh pošle na svet svojho špeciálneho posla, Mesiáša. Mysleli si, že ním môže byť Ján, no on im vysvetlil, že on to nebol. Jeho úlohou bolo namiesto toho pripraviť Mesiášovi cestu.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Potrebuješ Boha prosiť za niečo o odpustenie? Buď si istý, že ti odpustí.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a o Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Napíš Bohu pohľadnicu, v ktorej mu povieš presne, kde si vo vzťahu s ním. Ak si už Ježišovým priateľom, ďakuj Bohu za všetko, čo Boh pre teba urobil. Ak si nie si až tak istý, napíš svoje myšlienky ohľadom toho, čo si našiel v tomto biblickom príbehu.

Popros svojho Sprievodcu, aby pohľadnicu vzal a poslal ti ju po niekoľkých týždňoch. Zistíš, či si stále myslíš to isté, potom, čo prejdeš z Veľkej výpravy viac.