11. etapa: Ježiš, Boží syn

51. Jeden z nás

Ako iným ľuďom ukazuješ, že ich máš rád?
Prídeš na päť rôznych spôsobov? Ktorý sa ti páči najviac?

Ako ti druhí ľudia ukazujú, že ťa majú radi?
Prídeš na päť rôznych spôsobov? Ktorý máš najradšej?

Ako preukazuje Boh svoju lásku?
Prídeš na jeden naozaj úžasný spôsob?
Jeden z nás
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Jána 1:14. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Čo sa stalo doteraz...

Odkedy Adam a Eva neposlúchli Boha v Záhrade Eden (prvá etapa), Boh postupne odhaľoval svoj plán, priviesť ľudí späť k nemu. V knihách prorokov bol príchod veľkého Spasiteľa predpovedaný. V evanjeliách ho stretávame: Ježiš, Boží Syn, dlho-očakávaný Mesiáš, ktorý priniesol Božiu lásku a dobrú zvesť - nie len pre Židov, ale pre všetkých. Tu volá Ján, autor tohto evanjelia, Ježiša 'Slovo' - Boh k nám hovorí cez Ježiša.

Ján 1:1-14

Teraz si spolu prečítajte Jána 1:1-14.
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Čo sa stalo potom...

Kto je Ježiš? Ján zodpovedal túto otázku na začiatku svojho evanjelia a následne to dokazuje z Ježišovho života. Ján vysvetľuje, kto Ježiš je, zaznamenávaním toho, čo robil a hovoril, keď bol s druhými ľuďmi; píše o zázrakoch, ktoré Ježiš konal, ktoré ukazujú, že bol Syn Boží; a zaznamenáva dlhé rozhovory, v ktorých Ježiš učí mnohé dôležité veci o tom, kto je a čo ho Boh poslal urobiť.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 72.

Vedel si, že?

Kto je Ježiš? V jedenástej etape je spísaných mnoho mien, titulov a 'obrazov' Ježiša, začínajúc so 'Slovom' a 'Svetlom'; neskôr je v ďalších častiach etapy nazvaný: Kristus, Spasiteľ, Immanuel, Kráľ, Kráľ Židov, Syn Boží. Dokopy tvoria tvrdenia, že Ježiš je Boh (bol s Otcom na počiatku sveta); že je 'Pomazaný', ktorého Boh zasľúbil; a že pochádza z línie najznámejších a najváženejších kráľov Izraela a prišiel ustanoviť večné Božie kráľovstvo pokoja a spravodlivosti.

Autor Ján bol jedným z Ježišovych dvanástich blízkych priateľov a nasledovníkov. Jánova kniha alebo evanjelium (dobrá zvesť) obsahuje mnoho príbehov, ktoré sa v iných evanjeliách nenachádzajú.

Dátum Príbehy o Ježišovi boli najprv podávané ústne. Markovo evanjelium bolo zrejme prvým písomným príbehom, okolo roku 60 n.l. Zvyšné tri evanjeliá boli napísané 20-30 rokov neskôr.

 

Rozprávaj sa s Bohom

"Bože, tieto slová z Biblie sú slová od teba a ja chcem počuť, čo mi máš povedať. Prosím pomôž mi preto počúvať; a potom dôverovať a poslúchnuť."

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Popros svojho Sprievodcu alebo iného kamaráta, aby ti nahlas prečítal tento biblický úsek, zatiaľ čo ty spočítaš, koľkokrát je v ňom použité slovo 'svetlo'.
Urob si svietnik, ktorý ti pripomenie, že Ježiš je to 'pravé Svetlo'.
Budeš potrebovať pohár alebo čistú zaváraninovú fľašu (približne 8cm vysokú); farby na sklo a malé štetce; čajové sviečky a zápalky na zapálenie sviečok.
1 Ozdob si fľašu alebo pohár farbami na sklo. Môžeš na ňu nakresliť vzory, jednoduché obrázky či napísať slová z biblických veršov.
2 Keď farba zaschne, umiestni na spodok pohára sviečku a opatrne ju zapáľ.
3 Polož pohár na ohňovzdornú podložku, kde nebude môcť byť prevrhnutý.
Pozoruj, ako svetlo sviečky svieti cez tvoje nakreslené vzory - a pamätaj na to, kto je Svetlom sveta. Ježiš prišiel ako svetlo, svietiace do tmy. Ježiš prišiel ľuďom ukázať, ako žiť. Ak nasledujeme Ježiša, ukáže nám, ktorým smerom ísť. Je pre nás ako svetlo.
Môžeš vyrobiť svietnikov viac, ako darčeky pre tvoju rodinu alebo kamarátov, aby si im povedal o svetle Ježiša.