16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

77. Zvestovanie dobrej správy

Niektorí hovoria jednu vec, iní zas niečo iné. Rozmýšľal si niekedy nad tým, komu veriť?

Snažil si sa niekedy niečo vysvetliť, no predtým, ako si skončil, to niekto zle pochopil?

Ako môžeš správne pochopiť to, čo Boh chce, aby si robil?
Zvestovanie dobrej správy
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 14:15. Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol s Barnabášom boli vyslaní zborom v Antiochii, šíriť dobrú zvesť o Ježišovi. Cestovali z mesta do mesta a mnohí sa stali kresťanmi. No iní boli proti nim a robili im problémy. Po dlhých cestách a mnohých dobrodružstvách dorazili do mesta, menom Lystra.

Skutky 14:8-22

Prečítajte si teraz spolu Skutky 14:8-22.
V Lystre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom: Postav sa na rovné nohy! A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaónsky: Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe! Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býky s vencami a chcel so zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smrteľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvá o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Toto hovorili a len-len že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónia a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.

Čo sa stalo potom...

Pavol s Barnabášom sa nevzdali. Vrátli sa do mnohých z miest, ktoré navštívili predtým a vybrali vodcov pre každú skupinu nasledovníkov alebo 'zbor'. Nakoniec sa vrátili do zboru v Antiochii a povedali im o všetkom, čo sa stalo a ako im Boh pomohol.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 102.

Vedel si, že?

Barnabáš Jozef, muž z Cypru, bol jedným z prvých ľudí, ktorí sa pridali k cirkvi. Dostal prezývku 'Barnabáš', ktorá znamená 'ten, ktorý povzbudzuje druhých.' Keď sa Šavol stal kresťanom, zvyšok cirkvi mu nedôveroval, no Barnabáš bol na jeho strane.

Misijná cesta Zbor v Antiochii sa rozhodol vyslať Pavla a Barnabáša šíriť zvesť o Ježišovi: misionár znamená 'ten, ktorý je poslaný'.

Pavol Lukáš mení židovské meno 'Šavol' na rímske meno 'Pavol', keď píše o prvej misijnej ceste.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Modli sa za hocikoho, kto nechce, alebo sa mu nepáči, počúvať o Bohu.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Hannah spolu so svojím otcom Chipom čítali tento biblický príbeh:

Jedenásťročná Hannah je z Pennsylvánie.

Hannah sa spýtala: "Prečo by sa Pavol vracal späť do Lystry (v. 20), ak tam už bol a ešte k tomu ho tam prvýkrát tak zranili?"

Chip odpovedal: “Apoštol Pavel vedel, že ľudia v Lystre stále potrebovali počuť evanjelium. Boh mu dal poslanie, kázať národom, aj keď to bolo veľmi nebezpečné. Hoci boli prvý raz takmer zabitý, Pavol dôveroval Bohu, že ho ochráni. Jeho dôvera v Boha a jeho viera, že človek vchádza do nebeského kráľovstva cez mnohé skúšky a ťažkosti, boli kľúčové v jeho rozhodnutí vrátiť sa do Lystry. Biblia tiež hovorí, že to urobil, aby posilnil duše ostatných učeníkov. Pavol bol ich mentorom a chcel im potvrdiť svoju oddanosť v nasledovaní Kristových príkazov, bez ohľadu na nebezpečnosť situácie.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Je pre teba niekedy ťažké, obhajovať Boha verejne? Nájdi si tiché miesto a dôkladne premýšľaj o tom, čo chceš povedať. Potom si vyber alebo napíš odpoveď na každú z týchto otázok:

Je pre mňa náročné hovoriť, pretože...
[tick box] som nesmelá;
[tick box] sa hanbím;
[tick box] neviem, čo povedať;
[tick box] sa bojím.
Niečo iné…? ……………………………………………..

Prosím, pomôž mi...
[tick box] prosiť ťa o pomoc;
[tick box] dôverovať ti;
[tick box] byť odvážny;
[tick box] pripomínať si, že si so mnou.
Niečo iné…? ……………………………………………..

Pomôž mi si pamätať, že...
[tick box] si sľúbil mi pomôcť;
[tick box] mi dávaš tie správne slová;
[tick box] ma nikdy nesklameš;
[tick box] si so mnou, keď to je ťažké.
Niečo iné…? ……………………………………………..

Pomôž mi, prosím, hovoriť o tebe s mojimi kamarátmi, predovšetkým
……………………………………………………………………………………

Pomôž mi, prosím, byť odvážnym, kdekoľvek som, hlavne keď
…………………………………………………………………………………..