16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

79. Cestovania vyučovanie

Predstav si, že ti práve povedali tú najlepšiu správu vôbec! Čo by to mohlo byť?

Necháš si to pre seba, alebo budeš chcieť, aby o tom vedeli aj druhí?

Komu to povieš prvému? Ako mu to povieš? Ako by si o tejto úžasnej správe povedal celému svetu?
Cestovania vyučovanie
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 16:14b. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol sa vydal na ďalšiu dlhú cestu, tentokrát so Sílasom a mladým mužom, menom Timotej. Veci sa nediali úplne tak, ako Pavol plánoval a neboli schopní ísť na niektoré miesta, ktoré chceli navštíviť. Následne mal Pavol videnie muža, ktorý ho prosil, aby navštívil jeho krajinu a šíril tam zvesť o Ježišovi. Vydali sa tak rýchlo, ako len vedeli, do mesta Filipi.

Skutky 16:6-15

Prečítajte si teraz spolu Skutky 16:6-15.
Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: Prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.
Keď sme sa odplavili z Troady, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia, nasledujúci deň do Neapolisu a odtiaľ do Filíp, ktoré sú najvýznamnejším mestom tej oblasti Macedónska a rímskou kolóniou. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás: Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás.

Čo sa stalo potom...

Pavol so Sílasom sa dostali do problémov a boli zavretí do väzenia. Ako sa v noci modlili k Bohu a spievali, nastalo zemetrasenie a dvere väzenia sa rozpadli. Nepokúsili sa ujsť, no povedali mužovi, ktorý väzenie strážil, o Ježišovi - a on sa stal kresťanom! Na ďalší deň boli prepustení z väzenia a pokračovali na svojej ceste, hovoriac ľuďom o Ježišovi, kamkoľvek prišli.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 102.

Vedel si, že?

Filipi Toto bolo mesto v severnom Grécku a bolo rímskou kolóniou. Prvý kresťanský zbor v Európe bol založený tu a neskôr, keď bol Pavol vo väzení, tomuto zboru písal.

Pri rieke Keď prišiel do nového mesta, Pavol išiel vždy do miestnej synagógy alebo židovského miesta stretávania. Vo Filipi nemali nasledovníci Boha budovu, no breh rieky bol stále pravidelným miestom na stretávanie.

Fialová látka sa nosila ako znamenie kráľovskej rodiny a bohatstva. Farbivo bolo drahé na výrobu, keďže sa získavalo z morských slimákov.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za to, že sme všetci rozdielni. Ďakuj mu za rôzne spôsoby, ktorými nás volá nasledovať Ježiša.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Na svojej ceste stretli Pavol a Sílas mladého muža, menom Timotej, ktorý sa k nim pridal. Potom, keď prišli do Filipi, stretli Lýdiu.
Použi informácie z biblického textu na doplnenie 'profilov' Lýdie a Timoteja (pozri sa aj do Skutkov 16:1-3).

Timotej
Žije v …………………….
Matka ……………………..
Otec ………………………
Čo si o ňom mysleli ľudia………………….
……………………………………………….
………………………………………………..

Lýdia
Žije v ……………………
Povolanie …………………………
Čo im povedala…………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

Teraz vytvor profily pre seba a svojho Sprievodcu:

Meno:
Vek …………………………
Žije v ………………..……
Kamaráti sa s ………………………….
…………………………………………
Obľúbený biblický príbeh ………….…….
…………………………………………..
Obľúbený biblický verš …………………..
………………………………………………