16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

80. Stroskotanec!

Si pokojný, chladný alebo praktický? Si náhlivý alebo panikáriš?

Spomenieš si na situáciu, ktorá ťa desí alebo kvôli ktorej panikáriš? Ako sa správaš v krízovej situácii?

Počuje Boh naše volania o pomoc? Ako to vieme? Boh odpovedá na naše modlitby viacerými spôsobmi. Na aké si spomenieš?
Stroskotanec!
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša zo Skutkov 27:25. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal.

Čo sa stalo doteraz...

Pavol šiel do Jeruzalema a začal tam rozprávať o Ježišovi vo veľkom Chráme. Židovskí vodcovia boli proti nemu a čoskoro Pavla zavreli do väzenia. Dožadoval sa, aby bol postavený pred súd v Ríme. To znamenalo cestu po mori - no bolo to obdobie búrok a zlého počasia...

Skutky 27:20-26,39-44

Prečítajte si teraz spolu Skutky 27:20-26, 39-44.
No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy, a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: Mali ste ma, muži, poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal: Neboj sa, Pavol. Máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme sa dostať k nejakému ostrovu. Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine.
Keď sa rozodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú. Spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možnosti s loďou pristáť. Odsekli teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. Uvoľnili aj povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na plytčinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vĺn rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh, ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. Takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa.

Čo sa stalo potom...

Bezpečne pristáli na ostrove Malta a ostali tam po zvyšok zimy. Na jar sa opäť vydali na more a prišli do Ríma bez ďalších problémov. Pavol tam bol dva roky a napísal mnoho listov zborom a priateľom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 102.

Vedel si, že?

Rímsky občan Pavol bol napadnutý skupinou židovských mužov, ktorým sa nepáčilo, že rozpráva o Ježišovi - no bol to Pavol, ktorého zatkli! Bol rímskym občanom, čo znamenalo, že s ním muselo byť zaobchádzané s rešpektom a mohol žiadať ísť do Ríma hájiť svoj prípad.

Lodná doprava Pavol sa plavil do Ríma na lodi, ktorá niesla kukuricu, pravdepodobne z Egypta. Lukáš cestoval s ním a zaznamenáva všemožné detaily o počasí, o tom, kto bol na palube a o tom, ako dobre posádka loď viedla.

Jesenné búrky Pavol bol zvyknutý na cestovanie loďou a varoval pred vyplávaním na jeseň. Tak či tak sa ale vyplavili a loď stroskotala v prudkom vetre, ktorý vial dlhé dni. Celá posádka aj pasažieri sa doplavili na suchú zem na Malte - a následne počkali na prechod zimy, kým pokračovali v ceste.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ktorú časť z tohto biblického príbehu máš najradšej? Povedz o tom Bohu.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Pavol prešiel vo svojom živote cez mnohé nebezpečenstvá a ťažkosti, ako potopy, prepady, zatknutia a stroskotania. Napriek všetkým týmto ťažkostiam pokračoval v rozprávaní o svojej viere, kamkoľvek šiel.

So svojím Sprievodcom si nájdite informácie o misionárovi, ktorý neprestal pracovať pre Boha, aj keď zažil ťažkosti alebo nebezpečenstvo.

Jednou známou misionárkou bola Gladys Aylward. Neprestala pracovať pre Boha, aj keď to ľudia a situácie sťažovali. Neprešla skúškami, ktoré potrebovala, aby sa stala misionárkou, no bola si istá, že Boh chcel, aby ňou bola. Dostala preto prácu ako slúžka vo veľkom dome a šetrila si všetky svoje peniaze. Potom cestovala z Anglicka do Číny, vlakom, loďou a na mulici. Bola rozhodnutá hovoriť druhým o Ježišovi. Založila si hostinec, kde sa mnohí cestovatelia zastavovali a priniesla Bibliu do krajiny, kde nikdy predtým nebola dostupná. Gladys sa nevzdala! Neprestávala pracovať pre Boha, bez ohľadu na ťažkosti.