13. etapa: Čo robil Ježiš?

63. Slepý muž vidí

Ak by si žil v Ježišových časoch, aké veci by si ho počul hovoriť?

Čo by si videl Ježiša robiť?

O čo by si Ježiša prosil, aby pre teba urobil?
(Tip: môžeš ho poprosiť teraz!)
Slepý muž vidí
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Jána 9:33. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť.

Čo sa stalo doteraz...

Ján 8:12 hovorí, že Ježiš povedal: " Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života." Pre jedného človeka sa toto malo vyplniť neskutočným spôsobom!

Ján 9:1-11

Teraz si spolu prečítajte Jána 9:1-11.
Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, len sa na neho podobá. On sám povedal: Ja som to! Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal: Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť.

Čo sa stalo potom...

Niektorí zo židovských vodcov neverili, že to Ježiš mohol urobiť. Pýtali sa rodičov toho muža, či bol naozaj býval slepý. Potom sa snažili muža samotného prinútiť hovoriť proti Ježišovi - no on tak neurobil. Nakoniec ho nechali na pokoji - no povedali mu, že už viac nemá chodiť na židovské miesta stretávania. Ježiš neskôr vyhľadal tohto muža, ktorý po prvýkrát videl a ten povedal: "Verím, Pane!"

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 84.

Vedel si, že?

Žobrák Zdravotná starostlivosť za čias Ježiša bola veľmi primitívna. Mnoho ľudí nemohlo byť vyliečených. Slepý človek nemohol pracovať a musel žobrať o peniaze na kúpenie jedla.

Siloe Tento rybník bol súčasťou vodných zásob Jeruzalema a prichádzal tunelom, ktorý postavil kráľ Chizkija pred 2 700 rokmi. Používa sa dodnes!

Pľuvanec Myslelo sa, že pľuvanec alebo sliny môžu pomôcť pri liečení - nepokúšaj sa však vyrábať blato so svojimi vlastnými slinami a určite ho nikomu nedávaj na oči!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Vezmi si kus plastelíny alebo modelovacej hliny a vytvaruj z neho písmeno abecedy. Hovor s Bohom o niekom, niečom alebo nejakom mieste, ktoré sa začína na toto písmeno.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Connor spolu so svojím otcom Richardom čítali tento biblický príbeh:

Sedemročný Connor má rád vlaky.

Connor chcel vedieť: “Prečo preukázal Ježiš Božiu moc týmto spôsobom a nie ináč?”

Richard odpovedal: “Ježiš konal rôzne uzdravenia, aby ukázal, že má úplnú moc nad všetkými možnými problémami, ktorým ľudia čelia. Ukázal svoju moc mnohými spôsobmi - liečil slepotu, kožné choroby a ochrnutie; pomáhal ľuďom so zlými duchmi; vzkriesil dokonca ľudí z mŕtvych. A dokázal aj svoju moc nad prírodou, napr. keď nasýtil tých päťtisíc.”

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Nakresli si štyri páry očí, ktoré sa:
• pozerajú hore;
• pozerajú dolu;
• pozerajú na jednu stranu;
• pozerajú vpred.

Pozri sa postupne na každý pár a premýšľaj nad tým, čo si práve počul v tomto biblickom príbehu.

Pozri hore: spomeň si, čo vykonal Ježiš pre slepého muža. Zdvihni svoj zrak k Ježišovi a chváľ ho.
Pozri dolu: ak si necháš oči otvorené, budeš sa pozerať na seba. Čo si myslíš o Ježišovi ty? Muž, ktorý mohol po prvý raz vidieť, nemal o Ježišovi žiadne pochybnosti. Pros Boha, aby ti pomohol rozoznať, kým naozaj je.
Pozri na stranu: pozri sa na svet a ľudí okolo seba. Ježiš videl, že slepý muž potrebuje pomoc. Modli sa hocikoho, o kom vieš, že potrebuje Ježišovu pomoc.
Pozri vpred: pozeraj sa dopredu do budúcnosti. Muža, ktorý videl, čakal úplne rozdielny život: všetko sa pre neho zmenil. Aj keď mu to ostatní sťažovali, bol naplnený vierou v Ježiša. Modli sa za to, čo budeš asi robiť tento týždeň a za zmeny, ktoré ťa čakajú.