13. etapa: Čo robil Ježiš?

64. Blázon je znova v poriadku

Myslíš si, že sa ľudia dokážu zmeniť?

Spomenieš si na akýkoľvek spôsob, akým si sa ty zmenil za posledný rok, alebo za posledných päť rokov?

Spomeň sa dobrého priateľa, ktorého poznáš. Ako sa zmenili za ten čas, čo ho alebo ju poznáš?
Blázon je znova v poriadku
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Marka 5:19. Ježiš mu to však nedovolil, ale mu povedal: Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš s priateľmi boli na lodi, prechádzajúc cez veľké jazero, keď sa strhla hrozná búrka. Ježiš dokázal búrku utíšiť len tým, že jej povedal, aby prestala!
Pokračovali cez jazero a bezpečne prišli k brehu.

Marek 5:1-13

Teraz si spolu prečítajte Marka 5:1-13.
Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Sotva vystúpil z lode, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nevládal sputnať ani reťazami. Často ho síce ľudia sputnali putami a reťazami, no on si reťaze postŕhal a putá rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. Stále, v noci i vo dne zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tĺkol sa kameňmi. Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. Potom silným hlasom vykríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, netráp ma! Ježiš mu totiž prikazoval: Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka! A spýtal sa ho: Ako sa voláš? On povedal: Volám sa Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. Na úpätí hory sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich! A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň. Črieda — asi dvetisíc kusov — sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori.

Čo sa stalo potom...

Keď ľudia v meste videli, že ten muž bol Ježišom uzdravený, báli sa! Prosili Ježiša, aby odišiel. No zvesti sa rýchlo rozšírili, keďže tento muž šiel do všetkých miest naokolo a každého šokoval vysvetľovaním toho, čo sa mu stalo.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 84.

Vedel si, že?

Cintorín Keď ľudia zomreli, prírodné jaskyne alebo jaskyne, vytesané do kamenného brala, boli použité ako hrobky či hroby.

Zlí duchovia Ježiš niekedy stretol ľudí, ktorých životy boli pod kontrolou satana. Vyzerali šialení a nedokázali sa ovládať. Ježiš prikázal zlu, aby týchto ľudí opustilo (exorcizmus). Ježiš ukázal, že Božia moc bola oveľa väčšia ako moc zla.

Mnoho Slovo, ktoré muž použil ako svoje meno, znamenalo jednotku rímskej armády, zvanú 'légia'. To bolo 6 000 mužov!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ježiš má moc meniť životy. Hovor s ním o hocičom, čo chceš, aby v tvojom živote zmenil.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou,
ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravedpodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Veríš v duchov?
Niektorí hovoria, že nič také neexistuje. Čo si myslíš ty?

Biblia hovorí o duchoch tieto veci:
• Duchovný svet (ten, ktorý nevidíme) je rovnako skutočný ako svet, ktorý vidíme okolo seba.
• Duchovia sú skutoční. Ján 4:24 nám hovorí, že aj Boh je duch.
• Existujú dobrí a zlí duchovia.
• Duch Svätý je Boh a je najväčším duchom zo všetkých.
• Keď máme v sebe Božieho ducha, nemusíme sa báť zlých duchov. Duch Boží je oveľa mocnejší.

Prečítaj si o duchoch viac v týchto biblických veršoch:
1. Jána 4:4
Lukáš 23:46
2. Timotejovi 1:7
Skutky 16:16–18
Lukáš 10:17–20