13. etapa: Čo robil Ježiš?

61. Ježiš nasycuje zástupy

Podelil si sa niekedy so sladkosťami alebo čipsami s kamarátom?

Čo by sa stalo, ak by si sa o to pokúsil s celou tvojou triedou alebo zborom?
Ostalo by niečo aj pre teba?

S čím sa podelíš dnes?
Ježiš nasycuje zástupy
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Lukáša 9:20. A za koho ma pokladáte vy? , opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša.

Čo sa stalo doteraz...

Ježiš sa stával slávnym! Robil úžasné veci: zastavil divokú búrku; uzdravil chorých ľudí; dokonca vzkriesil mladého muža, ktorý zomrel. Ľudia ho teraz nasledovali, kamkoľvek išiel, nadšení vidieť, čo bude robiť, pozorne načúvajúc tomu, čo hovoril.

Lukáš 9:10-20

Teraz si spolu prečítajte Lukáša 9:10-20.
Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal: Vy im dajte jesť! Ale oni hovorili: Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby.
Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: Pousádzajte ich do skupín asi po päťdesiat! Urobili to, a všetkých usadili. Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte dvanásť košov. Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú? Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A za koho ma pokladáte vy? , opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša.

Čo sa stalo potom...

Ježiš poprosil svojich 12 učeníkov, aby nikomu inému nehovorili, že on je Mesiáš. Odteraz však vedeli, že ich Priateľ a Učiteľ bol ešte oveľa väčší, ako si mysleli.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 84.

Vedel si, že?

Nasledovníci V Ježišových časoch bolo mnoho náboženských učiteľov, ktorí mali nasledovníkov alebo 'učeníkov'. Boli ako študenti, ktorí sa učili od svojho učiteľa. Ježiš si vyvolil skupinu 12 učeníkov, no tí neboli jediní, čo ho nasledovali. Davy ľudí išli, kamkoľvek šiel on.

Chlieb Keď Ježiš nasýtil zástupy, jedlo si užili, no rozmýšľali taktiež nad príbehmi z Exodu. Keď Mojžiš a národ odišli z Egypta, žili 40 rokov na púšti a po celý ten čas im Boh dával na jedenie chlieb.

Betsaida Toto bolo rybárske mesto. Pochádzali odtiaľto Ježišovi nasledovníci Peter, Ondrej a Filip.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Keď budeš nabudúce jesť chlieb alebo rybu, spomeň si na tento biblický príbeh a povedz jedno 'ďakujem' Bohu naviac za to, že ti dáva jedlo.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Ježiš sa svojich priateľov spýtal: "Kto hovoríte, že som?"
Sprav si svoju vlastnú malú anketu v kostole alebo škole, alebo medzi ľuďmi, ktorých poznáš a zisti, kto si myslia, že Ježiš je. Použi tieto otázky alebo si vymysli nejaké vlastné. Nezabudni aj sám na anketu odpovedať.

1 Počuli ste už meno Ježiš?

2 Koľko ste mali rokov, keď ste ho prvýkrát počuli?

3 Koľko podľa vás viete o Ježišovi?
• Nie veľa
• Trochu
• Celkom dosť
• Veľa
• Všetko, čo sa vedieť dá

4 Kedy žil Ježiš na zemi?

5 Kde žil Ježiš na zemi?

6 Kto si myslíte, že Ježiš je?
• Nikto zvláštny
• Dobrý človek
• Najlepší človek na svete
• Syn Boží

7 Ak by ste chceli o Ježišovi vedieť viac, ako si myslíte, že by ste to zistili?
• Opýtam sa niekoho, kto ho pozná
• Prečítam si Bibliu
• Pôjdem do kostola
• Pomodlím sa