13. etapa: Čo robil Ježiš?

65. Lazár žije

Čo si sa doteraz dozvedel o Ježišovi? Aké veci, ktoré iní ľudia nedokážu, on spraviť dokázal?

Ak by si žil za čias Ježiša, myslíš si, že by si bol jedným z jeho nasledovníkov? Prečo áno, prečo nie?

Ak by sa ťa niekto dnes spýtal: "Nasleduješ Ježiša?", čo by si povedal?
Lazár žije
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Jána 11:25. Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

Čo sa stalo doteraz...

Lazár a jeho sestry Marta a Mária boli s Ježišom dobrí priatelia. Jedného dňa Lazár ochorel. Ježiš tam nebol a do ich domu neprišiel, až kým nebolo neskoro: Lazár zomrel. Marta a Mária si mysleli, že ak by tam Ježiš bol býval, Lazár by ešte stále žil. Keď Ježiš prišiel, všetci plakali a Ježiš začal taktiež plakať.

Ján 11:38-44

Teraz si spolu prečítajte Jána 11:38-44.
Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: Odvaľte kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štyri dni mŕtvy! Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal silným hlasom: Lazár, poď von! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť!

Čo sa stalo potom...

Mnoho ľudí uverilo v Ježiša, no židovskí vodcovia ho chceli zastaviť. Stretli sa a začali plánovať, ako Ježiša zabiť.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 84.

Vedel si, že?

Marta a Mária Tieto sestry žili v Betánii, dedine, blízko Jeruzalema. Ježiš ich spolu s priateľmi navštevoval - jedli spolu a prebýval u nich, takže Ježiš dobre poznal ich brata Lazára.

Zlý zápach V teplých krajinách sa začnú mŕtve telá rozkladať veľmi rýchlo. Marta vedela, že jej brat bol mŕtvy štyri dni, takže jeho telo už začalo hniť a hrozne smrdelo!

Späť medzi živými Lazár je jedným z troch ľudí, ktorých Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Bola to tiež dcéra muža, menom Jairus a syn ženy, ktorá žila v dedine, menom Nain.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Sú deti, ktoré potrebujú pomoc a my nemôžeme vždy urobiť niečo, čo im priamo pomôže. Vždy však môžeme prosiť Boha, aby im pomohol - a on sľúbil, že naše modlitby vypočuje.
Vezmi si kus mäkkej teplej látky, alebo sa zababuš do deky. Hovor Bohu o deťoch, ktoré potrebujú jeho pomoc a pros ho, aby ich ochraňoval.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť,ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Vyrob si vyskakovaciu pohľadnicu
Budeš potrebovať kópiu šablóny vyskakovacej pohľadnice. Môžeš si ju vytlačiť na tvrdý papier z počítača; alebo si ju vytlač na papier a potom papier nalep na pohľadnicu; alebo ju opatrne obkresli rukou.
Budeš tiež potrebovať nožnice, lepidlo a Bibliu.

Nasleduj tieto pokyny na vyrobenie vyskakovacej pohľadnice, zobrazujúcej deň, kedy Lazár vstal z mŕtvych.
• Vystrihni celý štvorec s hrubými okrajmi.
• Zlož na polovicu podľa prerušovanej čiary a potom znovu podľa bodkovanej čiary.
• Vystrihni a zlož strednú časť tak, aby trčala.
• Vystrihni pásik s Lazárom.
• Obtoč a nalep ho okolo strednej časti tak, aby sa dal otáčať.
• Na prednú stranu napíš, čo si myslíš, že dve sestry vraveli Ježišovi.
• Do stredu napíš slová Ježiša z Jána 11:40: “Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?”

Použi túto pohľadnicu na prerozprávanie príbehu o Lazárovi svojim kamarátom a rodine.

Keď Lazár znovu ožil, jeho sestry a priatelia ho mohli vidieť. Keď kresťania idú do neba, už ich viac nevidíme. Prečo nám príbeh o Lazárovi pomáha lepšie veriť tomu, že Boží ľud môže žiť naveky? Rozprávaj sa o tom so svojím Sprievodcom.