2. etapa: Božia rodina

10. Obnovené priateľstvo

Spomeň si na niekoho, koho si dlhý čas nevidel. Ak by si ho mal zajtra vidieť, bol by si nadšený, šťastný, neistý, nervózny - alebo niečo iné?

Čo ak ste sa pohádali posledný raz, čo ste sa videli? Tešil by si sa na toto stretnutie? Rozmýšľal by si nad tým, ako zareaguje?

Snažil si sa niekedy znovu skamarátiť s niekým, s kým si sa kamarátiť prestal? Bolo to jednoduché alebo náročné? Čo sa stalo?
Obnovené priateľstvo
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 33:11. Prijmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť. Keď naňho takto naliehal, dar prijal.

Čo sa stalo doteraz...

Jákob odišiel bývať so svojím strýkom Lábanom a stretol jeho dcéru Ráchel. Zamilovali sa a chceli sa zobrať. Ale Lában im to sťažil. Ľsťou nechal Jákoba zobrať si za ženu Ráchelinu staršiu sestru, Leu. Jákobovi bolo nakoniec umožnené oženiť sa aj s Ráchel (v tých časoch mohli mať muži viac ako len jednu ženu). Po rokoch tvrdej práce pre Lábana sa z Jákoba stal bohatý muž s veľa deťmi. Rozhodol sa vrátiť do Kanaánu. Bál sa stretnutia s Ézavom, bratom, ktorého v mladosti podviedol. Ale teraz Jákob vedel, že Boh je s ním.

Genesis 33:1-11

Teraz si spolu prečítajte Genesis 33:1-11.
Keď sa Jákob rozhliadol a videl prichádzať Ézava so štyristo mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom. On sám sa prebrodil pred nimi a sedemkrát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Ézav sa rozbehol v ústrety bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali. Keď sa Ézav rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal: Kto sú títo pri tebe? Jákob odpovedal: To sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka. Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. Ézav sa spýtal: Čo sú to za čriedy, ktoré som postretal? Jákob odpovedal: Nimi chcem získať priazeň u svojho pána. On však povedal: Ja mám toho tiež dosť; brat môj, len si ponechaj, čo je tvoje. Jákob však namietal: Nie tak! Ak som však získal tvoju priazeň, prijmi tento dar z mojich rúk. Keď som pozrel na tvoju tvár, akoby som hľadel na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosrdný. Prijmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť. Keď naňho takto naliehal, dar prijal.

Čo sa stalo potom...

Boh dal Jákobovi nové meno, Izrael - a zasľúbil mu, tak ako to sľúbil aj jeho starému otcovi, že bude mať mnoho potomkov. Jákob mal dvanásť synov. Jeho otec Izák zomrel a jeho brat, Ézav, sa odsťahoval. Jákob a jeho rodina sa usadili v Kanaáne, v krajine, ktorú Boh zasľúbil pred mnohými rokmi Abrámovi.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 18.

Vedel si, že?

Právo prvorodeného Ézav a Jákob sa pohádali, pretože Ézav obvinil Jákoba z toho, že mu zobral jeho 'právo prvorodeného.' Od najstaršieho syna rodiny sa očakávalo, že získa najväčšiu časť dedičstva svojho otca, keď otec zomrie. Meno a tituly rodiny boli taktiež dedené najstarším synom. Toto bolo jeho 'právo', jeho 'dedičstvo.' Ézavovi, Izákovmu najstaršiemu synovi, na svojom práve nezáležalo a dal ho svojmu mladšiemu bratovi výmenou za misu polievky.

Mená Mená majú v Biblii často význam. Izrael znamená 'ten, čo zápasí s Bohom' a bolo dané Jákobovi, keď sa išiel po mnohých rokoch znovu stretnúť so svojím bratom Ézavom. Boh potvrdzuje svoj sľub požehnania Jákobovi a vyberá si ho na zvláštnu službu.

Manželky V týchto časoch bolo pre ľudí dôležité mať veľa detí, hlavne chlapcov, aby pracovali a starali sa o nich, keď budú starí. Muži si často brali viac žien a považovali slúžky svojich žien taktiež za svoje ženy. Mnohoženstvo - alebo 'polygamia' - sa už v čase Ježiša nepraktizovalo.

Majetok Jákob zbohatol chovom stád oviec. To mu poskytovalo mäso aj vlnu na oblečenie. Ovce jedli slabú, krátku púštnu trávu a dokázali prežiť, aj keď jedla bolo málo.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za svojich bratov a sestry (ak nejakých máš) a za svojich kamarátov. Pros Boha, aby ti pomohol byť milý a priateľský k druhým.

Diskutuj

Toto sa udialo, keď si Abby a jej otec Aaron čítali spolu tento biblický príbeh.

Abby má osem rokov a býva v Amerike. Mala veľa otázok o tomto biblickom príbehu.

Abby sa spýtala: "Prečo sa Jákob Ézavovi sedemkrát poklonil?"

Aaron odpovedal: "Číslo sedem bolo považované za symbol dokonalosti, úplnosti alebo špeciálnej úcty. Tým, že sa Jákob poklonil Ézavovi sedemkrát, mu preukázal špeciálnu úctu; bol to taktiež symbol úplnej pokory. Takým minimom slov hovoril: 'Pozri, Ézav, nechcem s tebou bojovať.'"

Abby chcela vedieť: "Prečo spravil Jákob Jozefa s Ráchel poslednými a ostatných prvými? Prečo od najmladšieho dieťaťa po najstaršie?

Aaron vysvetlil: "Ráchel a Jozef boli poslední z časti preto, lebo Jozef bol mladší a zraniteľnejší ako jeho bratia, ale aj preto, lebo Jákob mal radšej Ráchel ako Leu.
Ak by bola jeho rodina napadnutá Ézavovymi ľuďmi, Ráchel s Jozefom by mali najlepšiu šancu na prežitie, ak boli na konci skupiny."

Abby nerozumela: "Čo sú to 'čriedy'?"

Aaron povedal: "To je slovo, ktoré označovalo Jákobove stáda. Používa sa pre niečo početné. Ézav chcel vedieť, prečo mal Jákob so sebou celú svoju rodinu aj stáda. Vedel, že Jákob niečo chystá."

Abby sa spýtala: "Prečo dal Jákob Ézavovi všetky tie dary?"

Aaron jej povedal príbeh: "Pred asi dvadsiatimi rokmi sa Jákob prezliekol za Ézava a prijal jeho požehnanie. Ézav bol vtedy tak nahnevaný, že ho chcel zabiť. Jákob preto utiekol. Toto bolo prvýkrát, čo sa odvtedy vrátil domov, takže nevedel, či ho Ézav ešte stále nechce zabiť, hlavne keď mal Ézav so sebou 400 mužov! Jákob si myslel, že dávaním darov si zachráni svoj život a život svojej rodiny, namiesto dôverovania Bohu."

Abby chcela vedieť: "Kde zohnal všetkých tých ľudí?"

Aaron jej povedal: "Ézav nikdy predtým Jákobovú rodinu nestretol, nevedel preto, že to boli jeho služobníci, ženy a deti."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Buď Jákob.
Kvôli Jákobovmu správaniu v minulosti mali s Ézavom veľmi zlý vzťah a žili mnoho rokov oddelení. Ale Jákob vedel, že Boh bol s ním, aj keď prežíval veľmi ťažké obdobia.
Rozprávaj sa so svojím Sprievodcom o tvojich vlastných ťažkých situáciach; môže to byť hádka s kamarátom; možno niekto v škole bol na teba zlý; môžu to byť nezhody s tvojimi súrodencami alebo rodičmi. Pamätaj, že Boh sľúbil, že bude s nami, aby nám pomohol v ťažkých časoch, rovnako ako bol aj s Jákobom.
Možno si si počas tohto rozhovoru uvedomil, že niekomu potrebuješ zrejme povedať 'prepáč': možno bratovi alebo sestre? Vyrob 'prepáč' pohľadnicu pre osobu, na ktorú myslíš. Dobre si rozmysli, akú správu do nej napíšeš.
Ďakuj Bohu za to, že je s nami, nech už čelíme akejkoľvek ťažkej situácii - a potom zozbieraj odvahu a odovzdaj alebo pošli tú pohľadnicu.

Buď Ézav.
Ézav mohol Jákoba jednoducho zraniť, no namiesto toho ho prijal a odpustil mu. Predstav si, že si dostal pohľadnicu 'prepáč' od niekoho, kto ťa zarmútil.
Premysli si, ako by si zareagoval a čo by si si pomyslel alebo povedal.
Povedz o tom svojmu Sprievodcovi.